برچسب‌ها

۱۴۰۰/۰۵/۱۴
آماده‌سازی
محصول تعداد
اسلایس کوکی بار تک3
براونی فاج تک2
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک2
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک2
پای سیب تک2
سیگارت آلبالویی 1 عدد10
سیگارت ساده 1 عدد10
کیک تیرامیسو تک3
کیک دبل چاکلت تک3
براونی فاج تک3
پای سیب تک5
چیز کیک مارس تک3
چیز کیک باتراسکاچ تک2
کیک دبل چاکلت تک3
سیگارت آلبالویی 1 عدد5
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک5
اسلایس کوکی بار تک8
سس گاناش شکلاتی کوچک1
سیگارت آلبالویی اماده پخت - یک عدد100
پای سیب آلبالو بزرگ آماده پخت3
پای سیب بزرگ آماده پخت3
کوکی میامی 500 گرمی منجمد1
سیگارت ساده اماده پخت ـ یک عدد100
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد12
کیک شکلات پرتقال1
کیک ناپلئونی کوچک10
کیک پرک بادام و کارامل متوسط2
کیک دبل چاکلت متوسط1
کیک پرک بادام و کارامل کوچک2
کیک دبل چاکلت کوچک5
کیک ناپلئونی متوسط3
جعبه مینی ناپلئونی6
دسر موز و کارامل بزرگ5
دسر تیرامیسو بزرگ4
چیزکیک باتراسکاچ متوسط2
چیزکیک مارس متوسط2
چیز کیک مارس تک12
چیز کیک باتراسکاچ تک7
چیزکیک کارامل نمکی تک9
کیک تیرامیسو تک8
کیک پرک بادام و کارامل تک12
پاریس برست با کرم بادام9
کیک دبل چاکلت تک13
تارتلت توت فرنگی5
سامر تارت ـ یک عدد5
تارتلت گیلاس و پسته ـ یک عدد4
تارتلت زردآلو و پرک بادام - یک عدد3
سنت اونوره تک ـ یک عدد8
دستمال توالت بسته 9 عددی1
دستمال کوکتل - 400برگ1
دستمال اقتصادی - 10 بسته - 100 برگ1
لیوان قهوه بیرون بر بزرگ 360 سی سی - 17 عدد20
سلفون 1000 متری1
براونی فاج تک6
اسلایس کوکی بار تک10
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک7
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک8
کفی تک آبی ـ بسته 50 عددی10
کیک ناپلئونی متوسط1
کیک پرک بادام و کارامل کوچک1
جعبه مینی ناپلئونی1
دسر موز و کارامل بزرگ2
دسر تیرامیسو بزرگ2
چیزکیک کارامل نمکی تک3
چیز کیک مارس تک6
چیز کیک باتراسکاچ تک6
کیک تیرامیسو تک6
کیک پرک بادام و کارامل تک8
کیک دبل چاکلت تک8
پاریس برست با کرم بادام3
پای سیب بزرگ1
پای سیب تک6
سامر تارت ـ یک عدد1
سنت اونوره تک ـ یک عدد1
کرم‌دار گردویی3
سیگارت ساده 1 عدد15
سیگارت آلبالویی 1 عدد15
براونی فاج تک8
اسلایس کوکی بار تک4
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک6
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک8
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک1
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک1
اسلایس کوکی بار تک3
براونی فاج تک2
پای سیب تک2
چیز کیک مارس تک2
چیزکیک کارامل نمکی تک3
کیک پرک بادام و کارامل تک2
کیک تیرامیسو تک1
لیمو ترش یک کیلو2
هندوانه تازه ـ یک عدد 5 کیلویی3
توت فرنگی تازه ـ یک کیلو3
آب معدنی سورپرایز - 19 لیتری - با ظرف2
آب معدنی اُ - 500 میلی لیتر - 12 عدد1
لیبل p کوچک پراگ - یک صفحه 12 عددی50
لیبل p بزرگ پراگ - یک صفحه 12 عددی50
کارت ویزیت شعب ـ یک عدد50
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد12
گرانولا بری 350 گرمی3
کیک ناپلئونی متوسط1
کیک پرک بادام و کارامل کوچک1
کیک لیدی کارامل کوچک1
کیک دبل چاکلت کوچک1
کیک پرک بادام و کارامل متوسط1
قهوه هایک لاین 245
جعبه مینی ناپلئونی2
دسر موز و کارامل بزرگ2
دسر تیرامیسو بزرگ3
چیزکیک کارامل نمکی تک2
چیز کیک مارس تک3
چیز کیک باتراسکاچ تک10
چیزکیک مارس متوسط1
چیزکیک باتراسکاچ متوسط1
کیک تیرامیسو تک9
کیک پرک بادام و کارامل تک12
پاریس برست با کرم بادام10
کیک دبل چاکلت تک15
پای سیب بزرگ1
پای سیب و آلبالو تک2
پای سیب تک7
پلمیه10
سیگارت ساده 1 عدد15
سیگارت آلبالویی 1 عدد15
کرم‌دار گردویی6
سنت اونوره تک ـ یک عدد4
سنت اونوره بزرگ ـ یک عدد1
پاکت پستری ـ یک عدد72
لیوان قهوه بیرون بر بزرگ 360 سی سی - 17 عدد10
کفی تک آبی ـ بسته 50 عددی2
براونی فاج تک10
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک3
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک4
اسلایس کوکی بار تک8
نبات زعفرانی اعلاء بسته 200 عددی1
ضدعفونی کننده دست سپتاتک - 0.5 لیتر4
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک1
براونی فاج تک1
پای سیب و آلبالو تک1
سیگارت ساده 1 عدد1
پلمیه1
پاریس برست با کرم بادام5
پای سیب تک5
چیزکیک کارامل نمکی تک6
کرم‌دار گردویی5
کیک دبل چاکلت تک10
اسلایس کوکی بار تک4
پخت
محصول تعداد
اسلایس کوکی بار تک3
براونی فاج تک2
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک2
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک2
پای سیب تک2
سیگارت آلبالویی 1 عدد10
سیگارت ساده 1 عدد10
کیک تیرامیسو تک3
کیک دبل چاکلت تک3
براونی فاج تک3
پای سیب تک5
چیز کیک مارس تک3
چیز کیک باتراسکاچ تک2
کیک دبل چاکلت تک3
سیگارت آلبالویی 1 عدد5
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک5
اسلایس کوکی بار تک8
سس گاناش شکلاتی کوچک1
سیگارت آلبالویی اماده پخت - یک عدد100
پای سیب آلبالو بزرگ آماده پخت3
پای سیب بزرگ آماده پخت3
کوکی میامی 500 گرمی منجمد1
سیگارت ساده اماده پخت ـ یک عدد100
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد12
کیک شکلات پرتقال1
کیک ناپلئونی کوچک10
کیک پرک بادام و کارامل متوسط2
کیک دبل چاکلت متوسط1
کیک پرک بادام و کارامل کوچک2
کیک دبل چاکلت کوچک5
کیک ناپلئونی متوسط3
جعبه مینی ناپلئونی6
دسر موز و کارامل بزرگ5
دسر تیرامیسو بزرگ4
چیزکیک باتراسکاچ متوسط2
چیزکیک مارس متوسط2
چیز کیک مارس تک12
چیز کیک باتراسکاچ تک7
چیزکیک کارامل نمکی تک9
کیک تیرامیسو تک8
کیک پرک بادام و کارامل تک12
پاریس برست با کرم بادام9
کیک دبل چاکلت تک13
تارتلت توت فرنگی5
سامر تارت ـ یک عدد5
تارتلت گیلاس و پسته ـ یک عدد4
تارتلت زردآلو و پرک بادام - یک عدد3
سنت اونوره تک ـ یک عدد8
دستمال توالت بسته 9 عددی1
دستمال کوکتل - 400برگ1
دستمال اقتصادی - 10 بسته - 100 برگ1
لیوان قهوه بیرون بر بزرگ 360 سی سی - 17 عدد20
سلفون 1000 متری1
براونی فاج تک6
اسلایس کوکی بار تک10
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک7
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک8
کفی تک آبی ـ بسته 50 عددی10
کیک ناپلئونی متوسط1
کیک پرک بادام و کارامل کوچک1
جعبه مینی ناپلئونی1
دسر موز و کارامل بزرگ2
دسر تیرامیسو بزرگ2
چیزکیک کارامل نمکی تک3
چیز کیک مارس تک6
چیز کیک باتراسکاچ تک6
کیک تیرامیسو تک6
کیک پرک بادام و کارامل تک8
کیک دبل چاکلت تک8
پاریس برست با کرم بادام3
پای سیب بزرگ1
پای سیب تک6
سامر تارت ـ یک عدد1
سنت اونوره تک ـ یک عدد1
کرم‌دار گردویی3
سیگارت ساده 1 عدد15
سیگارت آلبالویی 1 عدد15
براونی فاج تک8
اسلایس کوکی بار تک4
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک6
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک8
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک1
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک1
اسلایس کوکی بار تک3
براونی فاج تک2
پای سیب تک2
چیز کیک مارس تک2
چیزکیک کارامل نمکی تک3
کیک پرک بادام و کارامل تک2
کیک تیرامیسو تک1
لیمو ترش یک کیلو2
هندوانه تازه ـ یک عدد 5 کیلویی3
توت فرنگی تازه ـ یک کیلو3
آب معدنی سورپرایز - 19 لیتری - با ظرف2
آب معدنی اُ - 500 میلی لیتر - 12 عدد1
لیبل p کوچک پراگ - یک صفحه 12 عددی50
لیبل p بزرگ پراگ - یک صفحه 12 عددی50
کارت ویزیت شعب ـ یک عدد50
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد12
گرانولا بری 350 گرمی3
کیک ناپلئونی متوسط1
کیک پرک بادام و کارامل کوچک1
کیک لیدی کارامل کوچک1
کیک دبل چاکلت کوچک1
کیک پرک بادام و کارامل متوسط1
قهوه هایک لاین 245
جعبه مینی ناپلئونی2
دسر موز و کارامل بزرگ2
دسر تیرامیسو بزرگ3
چیزکیک کارامل نمکی تک2
چیز کیک مارس تک3
چیز کیک باتراسکاچ تک10
چیزکیک مارس متوسط1
چیزکیک باتراسکاچ متوسط1
کیک تیرامیسو تک9
کیک پرک بادام و کارامل تک12
پاریس برست با کرم بادام10
کیک دبل چاکلت تک15
پای سیب بزرگ1
پای سیب و آلبالو تک2
پای سیب تک7
پلمیه10
سیگارت ساده 1 عدد15
سیگارت آلبالویی 1 عدد15
کرم‌دار گردویی6
سنت اونوره تک ـ یک عدد4
سنت اونوره بزرگ ـ یک عدد1
پاکت پستری ـ یک عدد72
لیوان قهوه بیرون بر بزرگ 360 سی سی - 17 عدد10
کفی تک آبی ـ بسته 50 عددی2
براونی فاج تک10
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک3
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک4
اسلایس کوکی بار تک8
نبات زعفرانی اعلاء بسته 200 عددی1
ضدعفونی کننده دست سپتاتک - 0.5 لیتر4
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک1
براونی فاج تک1
پای سیب و آلبالو تک1
سیگارت ساده 1 عدد1
پلمیه1
پاریس برست با کرم بادام5
پای سیب تک5
چیزکیک کارامل نمکی تک6
کرم‌دار گردویی5
کیک دبل چاکلت تک10
اسلایس کوکی بار تک4
پستری
محصول تعداد
اسلایس کوکی بار تک3
براونی فاج تک2
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک2
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک2
پای سیب تک2
سیگارت آلبالویی 1 عدد10
سیگارت ساده 1 عدد10
کیک تیرامیسو تک3
کیک دبل چاکلت تک3
براونی فاج تک3
پای سیب تک5
چیز کیک مارس تک3
چیز کیک باتراسکاچ تک2
کیک دبل چاکلت تک3
سیگارت آلبالویی 1 عدد5
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک5
اسلایس کوکی بار تک8
سس گاناش شکلاتی کوچک1
سیگارت آلبالویی اماده پخت - یک عدد100
پای سیب آلبالو بزرگ آماده پخت3
پای سیب بزرگ آماده پخت3
کوکی میامی 500 گرمی منجمد1
سیگارت ساده اماده پخت ـ یک عدد100
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد12
کیک شکلات پرتقال1
کیک ناپلئونی کوچک10
کیک پرک بادام و کارامل متوسط2
کیک دبل چاکلت متوسط1
کیک پرک بادام و کارامل کوچک2
کیک دبل چاکلت کوچک5
کیک ناپلئونی متوسط3
جعبه مینی ناپلئونی6
دسر موز و کارامل بزرگ5
دسر تیرامیسو بزرگ4
چیزکیک باتراسکاچ متوسط2
چیزکیک مارس متوسط2
چیز کیک مارس تک12
چیز کیک باتراسکاچ تک7
چیزکیک کارامل نمکی تک9
کیک تیرامیسو تک8
کیک پرک بادام و کارامل تک12
پاریس برست با کرم بادام9
کیک دبل چاکلت تک13
تارتلت توت فرنگی5
سامر تارت ـ یک عدد5
تارتلت گیلاس و پسته ـ یک عدد4
تارتلت زردآلو و پرک بادام - یک عدد3
سنت اونوره تک ـ یک عدد8
دستمال توالت بسته 9 عددی1
دستمال کوکتل - 400برگ1
دستمال اقتصادی - 10 بسته - 100 برگ1
لیوان قهوه بیرون بر بزرگ 360 سی سی - 17 عدد20
سلفون 1000 متری1
براونی فاج تک6
اسلایس کوکی بار تک10
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک7
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک8
کفی تک آبی ـ بسته 50 عددی10
کیک ناپلئونی متوسط1
کیک پرک بادام و کارامل کوچک1
جعبه مینی ناپلئونی1
دسر موز و کارامل بزرگ2
دسر تیرامیسو بزرگ2
چیزکیک کارامل نمکی تک3
چیز کیک مارس تک6
چیز کیک باتراسکاچ تک6
کیک تیرامیسو تک6
کیک پرک بادام و کارامل تک8
کیک دبل چاکلت تک8
پاریس برست با کرم بادام3
پای سیب بزرگ1
پای سیب تک6
سامر تارت ـ یک عدد1
سنت اونوره تک ـ یک عدد1
کرم‌دار گردویی3
سیگارت ساده 1 عدد15
سیگارت آلبالویی 1 عدد15
براونی فاج تک8
اسلایس کوکی بار تک4
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک6
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک8
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک1
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک1
اسلایس کوکی بار تک3
براونی فاج تک2
پای سیب تک2
چیز کیک مارس تک2
چیزکیک کارامل نمکی تک3
کیک پرک بادام و کارامل تک2
کیک تیرامیسو تک1
لیمو ترش یک کیلو2
هندوانه تازه ـ یک عدد 5 کیلویی3
توت فرنگی تازه ـ یک کیلو3
آب معدنی سورپرایز - 19 لیتری - با ظرف2
آب معدنی اُ - 500 میلی لیتر - 12 عدد1
لیبل p کوچک پراگ - یک صفحه 12 عددی50
لیبل p بزرگ پراگ - یک صفحه 12 عددی50
کارت ویزیت شعب ـ یک عدد50
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد12
گرانولا بری 350 گرمی3
کیک ناپلئونی متوسط1
کیک پرک بادام و کارامل کوچک1
کیک لیدی کارامل کوچک1
کیک دبل چاکلت کوچک1
کیک پرک بادام و کارامل متوسط1
قهوه هایک لاین 245
جعبه مینی ناپلئونی2
دسر موز و کارامل بزرگ2
دسر تیرامیسو بزرگ3
چیزکیک کارامل نمکی تک2
چیز کیک مارس تک3
چیز کیک باتراسکاچ تک10
چیزکیک مارس متوسط1
چیزکیک باتراسکاچ متوسط1
کیک تیرامیسو تک9
کیک پرک بادام و کارامل تک12
پاریس برست با کرم بادام10
کیک دبل چاکلت تک15
پای سیب بزرگ1
پای سیب و آلبالو تک2
پای سیب تک7
پلمیه10
سیگارت ساده 1 عدد15
سیگارت آلبالویی 1 عدد15
کرم‌دار گردویی6
سنت اونوره تک ـ یک عدد4
سنت اونوره بزرگ ـ یک عدد1
پاکت پستری ـ یک عدد72
لیوان قهوه بیرون بر بزرگ 360 سی سی - 17 عدد10
کفی تک آبی ـ بسته 50 عددی2
براونی فاج تک10
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک3
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک4
اسلایس کوکی بار تک8
نبات زعفرانی اعلاء بسته 200 عددی1
ضدعفونی کننده دست سپتاتک - 0.5 لیتر4
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک1
براونی فاج تک1
پای سیب و آلبالو تک1
سیگارت ساده 1 عدد1
پلمیه1
پاریس برست با کرم بادام5
پای سیب تک5
چیزکیک کارامل نمکی تک6
کرم‌دار گردویی5
کیک دبل چاکلت تک10
اسلایس کوکی بار تک4
تارت
محصول تعداد
اسلایس کوکی بار تک3
براونی فاج تک2
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک2
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک2
پای سیب تک2
سیگارت آلبالویی 1 عدد10
سیگارت ساده 1 عدد10
کیک تیرامیسو تک3
کیک دبل چاکلت تک3
براونی فاج تک3
پای سیب تک5
چیز کیک مارس تک3
چیز کیک باتراسکاچ تک2
کیک دبل چاکلت تک3
سیگارت آلبالویی 1 عدد5
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک5
اسلایس کوکی بار تک8
سس گاناش شکلاتی کوچک1
سیگارت آلبالویی اماده پخت - یک عدد100
پای سیب آلبالو بزرگ آماده پخت3
پای سیب بزرگ آماده پخت3
کوکی میامی 500 گرمی منجمد1
سیگارت ساده اماده پخت ـ یک عدد100
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد12
کیک شکلات پرتقال1
کیک ناپلئونی کوچک10
کیک پرک بادام و کارامل متوسط2
کیک دبل چاکلت متوسط1
کیک پرک بادام و کارامل کوچک2
کیک دبل چاکلت کوچک5
کیک ناپلئونی متوسط3
جعبه مینی ناپلئونی6
دسر موز و کارامل بزرگ5
دسر تیرامیسو بزرگ4
چیزکیک باتراسکاچ متوسط2
چیزکیک مارس متوسط2
چیز کیک مارس تک12
چیز کیک باتراسکاچ تک7
چیزکیک کارامل نمکی تک9
کیک تیرامیسو تک8
کیک پرک بادام و کارامل تک12
پاریس برست با کرم بادام9
کیک دبل چاکلت تک13
تارتلت توت فرنگی5
سامر تارت ـ یک عدد5
تارتلت گیلاس و پسته ـ یک عدد4
تارتلت زردآلو و پرک بادام - یک عدد3
سنت اونوره تک ـ یک عدد8
دستمال توالت بسته 9 عددی1
دستمال کوکتل - 400برگ1
دستمال اقتصادی - 10 بسته - 100 برگ1
لیوان قهوه بیرون بر بزرگ 360 سی سی - 17 عدد20
سلفون 1000 متری1
براونی فاج تک6
اسلایس کوکی بار تک10
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک7
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک8
کفی تک آبی ـ بسته 50 عددی10
کیک ناپلئونی متوسط1
کیک پرک بادام و کارامل کوچک1
جعبه مینی ناپلئونی1
دسر موز و کارامل بزرگ2
دسر تیرامیسو بزرگ2
چیزکیک کارامل نمکی تک3
چیز کیک مارس تک6
چیز کیک باتراسکاچ تک6
کیک تیرامیسو تک6
کیک پرک بادام و کارامل تک8
کیک دبل چاکلت تک8
پاریس برست با کرم بادام3
پای سیب بزرگ1
پای سیب تک6
سامر تارت ـ یک عدد1
سنت اونوره تک ـ یک عدد1
کرم‌دار گردویی3
سیگارت ساده 1 عدد15
سیگارت آلبالویی 1 عدد15
براونی فاج تک8
اسلایس کوکی بار تک4
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک6
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک8
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک1
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک1
اسلایس کوکی بار تک3
براونی فاج تک2
پای سیب تک2
چیز کیک مارس تک2
چیزکیک کارامل نمکی تک3
کیک پرک بادام و کارامل تک2
کیک تیرامیسو تک1
لیمو ترش یک کیلو2
هندوانه تازه ـ یک عدد 5 کیلویی3
توت فرنگی تازه ـ یک کیلو3
آب معدنی سورپرایز - 19 لیتری - با ظرف2
آب معدنی اُ - 500 میلی لیتر - 12 عدد1
لیبل p کوچک پراگ - یک صفحه 12 عددی50
لیبل p بزرگ پراگ - یک صفحه 12 عددی50
کارت ویزیت شعب ـ یک عدد50
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد12
گرانولا بری 350 گرمی3
کیک ناپلئونی متوسط1
کیک پرک بادام و کارامل کوچک1
کیک لیدی کارامل کوچک1
کیک دبل چاکلت کوچک1
کیک پرک بادام و کارامل متوسط1
قهوه هایک لاین 245
جعبه مینی ناپلئونی2
دسر موز و کارامل بزرگ2
دسر تیرامیسو بزرگ3
چیزکیک کارامل نمکی تک2
چیز کیک مارس تک3
چیز کیک باتراسکاچ تک10
چیزکیک مارس متوسط1
چیزکیک باتراسکاچ متوسط1
کیک تیرامیسو تک9
کیک پرک بادام و کارامل تک12
پاریس برست با کرم بادام10
کیک دبل چاکلت تک15
پای سیب بزرگ1
پای سیب و آلبالو تک2
پای سیب تک7
پلمیه10
سیگارت ساده 1 عدد15
سیگارت آلبالویی 1 عدد15
کرم‌دار گردویی6
سنت اونوره تک ـ یک عدد4
سنت اونوره بزرگ ـ یک عدد1
پاکت پستری ـ یک عدد72
لیوان قهوه بیرون بر بزرگ 360 سی سی - 17 عدد10
کفی تک آبی ـ بسته 50 عددی2
براونی فاج تک10
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک3
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک4
اسلایس کوکی بار تک8
نبات زعفرانی اعلاء بسته 200 عددی1
ضدعفونی کننده دست سپتاتک - 0.5 لیتر4
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک1
براونی فاج تک1
پای سیب و آلبالو تک1
سیگارت ساده 1 عدد1
پلمیه1
پاریس برست با کرم بادام5
پای سیب تک5
چیزکیک کارامل نمکی تک6
کرم‌دار گردویی5
کیک دبل چاکلت تک10
اسلایس کوکی بار تک4
تزئین
محصول تعداد
اسلایس کوکی بار تک3
براونی فاج تک2
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک2
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک2
پای سیب تک2
سیگارت آلبالویی 1 عدد10
سیگارت ساده 1 عدد10
کیک تیرامیسو تک3
کیک دبل چاکلت تک3
براونی فاج تک3
پای سیب تک5
چیز کیک مارس تک3
چیز کیک باتراسکاچ تک2
کیک دبل چاکلت تک3
سیگارت آلبالویی 1 عدد5
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک5
اسلایس کوکی بار تک8
سس گاناش شکلاتی کوچک1
سیگارت آلبالویی اماده پخت - یک عدد100
پای سیب آلبالو بزرگ آماده پخت3
پای سیب بزرگ آماده پخت3
کوکی میامی 500 گرمی منجمد1
سیگارت ساده اماده پخت ـ یک عدد100
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد12
کیک شکلات پرتقال1
کیک ناپلئونی کوچک10
کیک پرک بادام و کارامل متوسط2
کیک دبل چاکلت متوسط1
کیک پرک بادام و کارامل کوچک2
کیک دبل چاکلت کوچک5
کیک ناپلئونی متوسط3
جعبه مینی ناپلئونی6
دسر موز و کارامل بزرگ5
دسر تیرامیسو بزرگ4
چیزکیک باتراسکاچ متوسط2
چیزکیک مارس متوسط2
چیز کیک مارس تک12
چیز کیک باتراسکاچ تک7
چیزکیک کارامل نمکی تک9
کیک تیرامیسو تک8
کیک پرک بادام و کارامل تک12
پاریس برست با کرم بادام9
کیک دبل چاکلت تک13
تارتلت توت فرنگی5
سامر تارت ـ یک عدد5
تارتلت گیلاس و پسته ـ یک عدد4
تارتلت زردآلو و پرک بادام - یک عدد3
سنت اونوره تک ـ یک عدد8
دستمال توالت بسته 9 عددی1
دستمال کوکتل - 400برگ1
دستمال اقتصادی - 10 بسته - 100 برگ1
لیوان قهوه بیرون بر بزرگ 360 سی سی - 17 عدد20
سلفون 1000 متری1
براونی فاج تک6
اسلایس کوکی بار تک10
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک7
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک8
کفی تک آبی ـ بسته 50 عددی10
کیک ناپلئونی متوسط1
کیک پرک بادام و کارامل کوچک1
جعبه مینی ناپلئونی1
دسر موز و کارامل بزرگ2
دسر تیرامیسو بزرگ2
چیزکیک کارامل نمکی تک3
چیز کیک مارس تک6
چیز کیک باتراسکاچ تک6
کیک تیرامیسو تک6
کیک پرک بادام و کارامل تک8
کیک دبل چاکلت تک8
پاریس برست با کرم بادام3
پای سیب بزرگ1
پای سیب تک6
سامر تارت ـ یک عدد1
سنت اونوره تک ـ یک عدد1
کرم‌دار گردویی3
سیگارت ساده 1 عدد15
سیگارت آلبالویی 1 عدد15
براونی فاج تک8
اسلایس کوکی بار تک4
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک6
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک8
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک1
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک1
اسلایس کوکی بار تک3
براونی فاج تک2
پای سیب تک2
چیز کیک مارس تک2
چیزکیک کارامل نمکی تک3
کیک پرک بادام و کارامل تک2
کیک تیرامیسو تک1
لیمو ترش یک کیلو2
هندوانه تازه ـ یک عدد 5 کیلویی3
توت فرنگی تازه ـ یک کیلو3
آب معدنی سورپرایز - 19 لیتری - با ظرف2
آب معدنی اُ - 500 میلی لیتر - 12 عدد1
لیبل p کوچک پراگ - یک صفحه 12 عددی50
لیبل p بزرگ پراگ - یک صفحه 12 عددی50
کارت ویزیت شعب ـ یک عدد50
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد12
گرانولا بری 350 گرمی3
کیک ناپلئونی متوسط1
کیک پرک بادام و کارامل کوچک1
کیک لیدی کارامل کوچک1
کیک دبل چاکلت کوچک1
کیک پرک بادام و کارامل متوسط1
قهوه هایک لاین 245
جعبه مینی ناپلئونی2
دسر موز و کارامل بزرگ2
دسر تیرامیسو بزرگ3
چیزکیک کارامل نمکی تک2
چیز کیک مارس تک3
چیز کیک باتراسکاچ تک10
چیزکیک مارس متوسط1
چیزکیک باتراسکاچ متوسط1
کیک تیرامیسو تک9
کیک پرک بادام و کارامل تک12
پاریس برست با کرم بادام10
کیک دبل چاکلت تک15
پای سیب بزرگ1
پای سیب و آلبالو تک2
پای سیب تک7
پلمیه10
سیگارت ساده 1 عدد15
سیگارت آلبالویی 1 عدد15
کرم‌دار گردویی6
سنت اونوره تک ـ یک عدد4
سنت اونوره بزرگ ـ یک عدد1
پاکت پستری ـ یک عدد72
لیوان قهوه بیرون بر بزرگ 360 سی سی - 17 عدد10
کفی تک آبی ـ بسته 50 عددی2
براونی فاج تک10
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک3
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک4
اسلایس کوکی بار تک8
نبات زعفرانی اعلاء بسته 200 عددی1
ضدعفونی کننده دست سپتاتک - 0.5 لیتر4
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک1
براونی فاج تک1
پای سیب و آلبالو تک1
سیگارت ساده 1 عدد1
پلمیه1
پاریس برست با کرم بادام5
پای سیب تک5
چیزکیک کارامل نمکی تک6
کرم‌دار گردویی5
کیک دبل چاکلت تک10
اسلایس کوکی بار تک4
چیزکیک
محصول تعداد
اسلایس کوکی بار تک3
براونی فاج تک2
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک2
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک2
پای سیب تک2
سیگارت آلبالویی 1 عدد10
سیگارت ساده 1 عدد10
کیک تیرامیسو تک3
کیک دبل چاکلت تک3
براونی فاج تک3
پای سیب تک5
چیز کیک مارس تک3
چیز کیک باتراسکاچ تک2
کیک دبل چاکلت تک3
سیگارت آلبالویی 1 عدد5
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک5
اسلایس کوکی بار تک8
سس گاناش شکلاتی کوچک1
سیگارت آلبالویی اماده پخت - یک عدد100
پای سیب آلبالو بزرگ آماده پخت3
پای سیب بزرگ آماده پخت3
کوکی میامی 500 گرمی منجمد1
سیگارت ساده اماده پخت ـ یک عدد100
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد12
کیک شکلات پرتقال1
کیک ناپلئونی کوچک10
کیک پرک بادام و کارامل متوسط2
کیک دبل چاکلت متوسط1
کیک پرک بادام و کارامل کوچک2
کیک دبل چاکلت کوچک5
کیک ناپلئونی متوسط3
جعبه مینی ناپلئونی6
دسر موز و کارامل بزرگ5
دسر تیرامیسو بزرگ4
چیزکیک باتراسکاچ متوسط2
چیزکیک مارس متوسط2
چیز کیک مارس تک12
چیز کیک باتراسکاچ تک7
چیزکیک کارامل نمکی تک9
کیک تیرامیسو تک8
کیک پرک بادام و کارامل تک12
پاریس برست با کرم بادام9
کیک دبل چاکلت تک13
تارتلت توت فرنگی5
سامر تارت ـ یک عدد5
تارتلت گیلاس و پسته ـ یک عدد4
تارتلت زردآلو و پرک بادام - یک عدد3
سنت اونوره تک ـ یک عدد8
دستمال توالت بسته 9 عددی1
دستمال کوکتل - 400برگ1
دستمال اقتصادی - 10 بسته - 100 برگ1
لیوان قهوه بیرون بر بزرگ 360 سی سی - 17 عدد20
سلفون 1000 متری1
براونی فاج تک6
اسلایس کوکی بار تک10
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک7
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک8
کفی تک آبی ـ بسته 50 عددی10
کیک ناپلئونی متوسط1
کیک پرک بادام و کارامل کوچک1
جعبه مینی ناپلئونی1
دسر موز و کارامل بزرگ2
دسر تیرامیسو بزرگ2
چیزکیک کارامل نمکی تک3
چیز کیک مارس تک6
چیز کیک باتراسکاچ تک6
کیک تیرامیسو تک6
کیک پرک بادام و کارامل تک8
کیک دبل چاکلت تک8
پاریس برست با کرم بادام3
پای سیب بزرگ1
پای سیب تک6
سامر تارت ـ یک عدد1
سنت اونوره تک ـ یک عدد1
کرم‌دار گردویی3
سیگارت ساده 1 عدد15
سیگارت آلبالویی 1 عدد15
براونی فاج تک8
اسلایس کوکی بار تک4
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک6
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک8
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک1
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک1
اسلایس کوکی بار تک3
براونی فاج تک2
پای سیب تک2
چیز کیک مارس تک2
چیزکیک کارامل نمکی تک3
کیک پرک بادام و کارامل تک2
کیک تیرامیسو تک1
لیمو ترش یک کیلو2
هندوانه تازه ـ یک عدد 5 کیلویی3
توت فرنگی تازه ـ یک کیلو3
آب معدنی سورپرایز - 19 لیتری - با ظرف2
آب معدنی اُ - 500 میلی لیتر - 12 عدد1
لیبل p کوچک پراگ - یک صفحه 12 عددی50
لیبل p بزرگ پراگ - یک صفحه 12 عددی50
کارت ویزیت شعب ـ یک عدد50
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد12
گرانولا بری 350 گرمی3
کیک ناپلئونی متوسط1
کیک پرک بادام و کارامل کوچک1
کیک لیدی کارامل کوچک1
کیک دبل چاکلت کوچک1
کیک پرک بادام و کارامل متوسط1
قهوه هایک لاین 245
جعبه مینی ناپلئونی2
دسر موز و کارامل بزرگ2
دسر تیرامیسو بزرگ3
چیزکیک کارامل نمکی تک2
چیز کیک مارس تک3
چیز کیک باتراسکاچ تک10
چیزکیک مارس متوسط1
چیزکیک باتراسکاچ متوسط1
کیک تیرامیسو تک9
کیک پرک بادام و کارامل تک12
پاریس برست با کرم بادام10
کیک دبل چاکلت تک15
پای سیب بزرگ1
پای سیب و آلبالو تک2
پای سیب تک7
پلمیه10
سیگارت ساده 1 عدد15
سیگارت آلبالویی 1 عدد15
کرم‌دار گردویی6
سنت اونوره تک ـ یک عدد4
سنت اونوره بزرگ ـ یک عدد1
پاکت پستری ـ یک عدد72
لیوان قهوه بیرون بر بزرگ 360 سی سی - 17 عدد10
کفی تک آبی ـ بسته 50 عددی2
براونی فاج تک10
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک3
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک4
اسلایس کوکی بار تک8
نبات زعفرانی اعلاء بسته 200 عددی1
ضدعفونی کننده دست سپتاتک - 0.5 لیتر4
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک1
براونی فاج تک1
پای سیب و آلبالو تک1
سیگارت ساده 1 عدد1
پلمیه1
پاریس برست با کرم بادام5
پای سیب تک5
چیزکیک کارامل نمکی تک6
کرم‌دار گردویی5
کیک دبل چاکلت تک10
اسلایس کوکی بار تک4
نان
محصول تعداد
اسلایس کوکی بار تک3
براونی فاج تک2
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک2
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک2
پای سیب تک2
سیگارت آلبالویی 1 عدد10
سیگارت ساده 1 عدد10
کیک تیرامیسو تک3
کیک دبل چاکلت تک3
براونی فاج تک3
پای سیب تک5
چیز کیک مارس تک3
چیز کیک باتراسکاچ تک2
کیک دبل چاکلت تک3
سیگارت آلبالویی 1 عدد5
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک5
اسلایس کوکی بار تک8
سس گاناش شکلاتی کوچک1
سیگارت آلبالویی اماده پخت - یک عدد100
پای سیب آلبالو بزرگ آماده پخت3
پای سیب بزرگ آماده پخت3
کوکی میامی 500 گرمی منجمد1
سیگارت ساده اماده پخت ـ یک عدد100
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد12
کیک شکلات پرتقال1
کیک ناپلئونی کوچک10
کیک پرک بادام و کارامل متوسط2
کیک دبل چاکلت متوسط1
کیک پرک بادام و کارامل کوچک2
کیک دبل چاکلت کوچک5
کیک ناپلئونی متوسط3
جعبه مینی ناپلئونی6
دسر موز و کارامل بزرگ5
دسر تیرامیسو بزرگ4
چیزکیک باتراسکاچ متوسط2
چیزکیک مارس متوسط2
چیز کیک مارس تک12
چیز کیک باتراسکاچ تک7
چیزکیک کارامل نمکی تک9
کیک تیرامیسو تک8
کیک پرک بادام و کارامل تک12
پاریس برست با کرم بادام9
کیک دبل چاکلت تک13
تارتلت توت فرنگی5
سامر تارت ـ یک عدد5
تارتلت گیلاس و پسته ـ یک عدد4
تارتلت زردآلو و پرک بادام - یک عدد3
سنت اونوره تک ـ یک عدد8
دستمال توالت بسته 9 عددی1
دستمال کوکتل - 400برگ1
دستمال اقتصادی - 10 بسته - 100 برگ1
لیوان قهوه بیرون بر بزرگ 360 سی سی - 17 عدد20
سلفون 1000 متری1
براونی فاج تک6
اسلایس کوکی بار تک10
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک7
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک8
کفی تک آبی ـ بسته 50 عددی10
کیک ناپلئونی متوسط1
کیک پرک بادام و کارامل کوچک1
جعبه مینی ناپلئونی1
دسر موز و کارامل بزرگ2
دسر تیرامیسو بزرگ2
چیزکیک کارامل نمکی تک3
چیز کیک مارس تک6
چیز کیک باتراسکاچ تک6
کیک تیرامیسو تک6
کیک پرک بادام و کارامل تک8
کیک دبل چاکلت تک8
پاریس برست با کرم بادام3
پای سیب بزرگ1
پای سیب تک6
سامر تارت ـ یک عدد1
سنت اونوره تک ـ یک عدد1
کرم‌دار گردویی3
سیگارت ساده 1 عدد15
سیگارت آلبالویی 1 عدد15
براونی فاج تک8
اسلایس کوکی بار تک4
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک6
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک8
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک1
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک1
اسلایس کوکی بار تک3
براونی فاج تک2
پای سیب تک2
چیز کیک مارس تک2
چیزکیک کارامل نمکی تک3
کیک پرک بادام و کارامل تک2
کیک تیرامیسو تک1
لیمو ترش یک کیلو2
هندوانه تازه ـ یک عدد 5 کیلویی3
توت فرنگی تازه ـ یک کیلو3
آب معدنی سورپرایز - 19 لیتری - با ظرف2
آب معدنی اُ - 500 میلی لیتر - 12 عدد1
لیبل p کوچک پراگ - یک صفحه 12 عددی50
لیبل p بزرگ پراگ - یک صفحه 12 عددی50
کارت ویزیت شعب ـ یک عدد50
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد12