برچسب‌ها

۱۴۰۰/۰۲/۲۶
آماده‌سازی
محصول تعداد
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک6
اسلایس کوکی بار تک7
سیگارت آلبالویی اماده پخت300
پای سیب آلبالو تک آماده پخت40
پای سیب تک آماده پخت40
پای سیب آلبالو بزرگ آماده پخت9
کرم‌دار گردویی آماده پخت50
سیگارت ساده اماده پخت ـ یک عدد300
پای سیب بزرگ آماده پخت9
کیک پرک بادام و کارامل تک6
کیک تیرامیسو تک12
کیک دبل چاکلت تک10
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک7
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک8
اسلایس کوکی بار تک9
براونی فاج تک12
چیز کیک مارس تک18
چیزکیک کارامل نمکی تک17
چیز کیک باتراسکاچ تک20
چیزکیک مارس متوسط6
چیزکیک نیویورکی متوسط6
چیزکیک کارامل نمکی متوسط6
چیزکیک باتراسکاچ متوسط6
کیک دبل چاکلت کوچک1
کیک دبل چاکلت متوسط2
کیک پرک بادام و کارامل کوچک1
کیک پرک بادام و کارامل متوسط2
کیک رنگین‌کمان کوچک3
کیک رنگین کمان متوسط2
کیک تیرامیسو کوچک1
کیک ناپلئونی کوچک3
کیک ناپلئونی متوسط3
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد24
لوف کره وانیلی تک8
لوف هویج و گردو تک7
ماکارون کارامل - یک عدد30
ماکارون بهارنارنج - یک عدد1
ماکارون دارک چاکلت ـ یک عدد30
ماکارون آلبالو ـ یک عدد30
شیرینی روسی ـ یک عدد30
دسر موز و کارامل بزرگ2
دسر تیرامیسو بزرگ3
جعبه مینی ناپلئونی2
گرانولا شکلاتی 350 گرمی4
لیوان قهوه بیرون بر اسپرسو ۱۲۰ سی سی- ۵۰ عدد10
دستکش ظرفشویی رز مریم ساق بلند - 1 جفت سایز L1
کیسه زباله 100x120 - بسته 5 کیلویی4
چیز کیک مارس تک10
چیزکیک کارامل نمکی تک3
چیز کیک باتراسکاچ تک10
چیزکیک باتراسکاچ متوسط1
پای سیب تک3
پای سیب و آلبالو تک4
پای سیب بزرگ1
کیک تیرامیسو تک6
کیک دبل چاکلت تک5
کیک پرک بادام و کارامل تک3
پاریس برست با کرم بادام10
براونی فاج تک10
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک5
اسلایس کوکی بار تک5
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک5
سیگارت ساده 1 عدد50
سیگارت آلبالویی 1 عدد50
شیرینی روسی ـ یک عدد10
جعبه مینی ناپلئونی2
کیک تیرامیسو کوچک1
کیک ناپلئونی متوسط1
ماسک سه لایه بسته 50 عددی2
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد12
لیوان قهوه بیرون بر اسپرسو ۱۲۰ سی سی- ۵۰ عدد10
مایع ظرف شویی ۱.۵ لیتری5
پرتقال ـ یک کیلو1
هندوانه تازه ـ یک عدد1
موز یک کیلو1
توت فرنگی تازه یک کیلو1
آب سودا کولاک - 500 میلی لیتر - 9 عدد1
آب معدنی اُ - 500 میلی لیتر - 12 عدد4
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد6
کیک پرک بادام و کارامل کوچک1
کیک ناپلئونی کوچک2
کیک دبل چاکلت کوچک1
کیک تیرامیسو کوچک1
چای دارجیلینگ جهان - 250 گرم4
نکتار آناناس سن‌ایچ 750 سی سی2
چیز کیک مارس تک2
چیزکیک کارامل نمکی تک2
چیزکیک باتراسکاچ متوسط4
چیزکیک مارس متوسط4
چیز کیک باتراسکاچ تک15
چیزکیک نیویورکی متوسط4
کیک تیرامیسو تک10
کیک پرک بادام و کارامل تک5
پاریس برست با کرم بادام12
کیک دبل چاکلت تک5
پای سیب تک5
براونی فاج تک5
اسلایس کوکی بار تک4
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک4
ماسک سه لایه بسته 50 عددی2
پودر کاکائو هلندی - 200 گرم1
پاریس برست با کرم بادام2
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک2
اسلایس کوکی بار تک2
پای سیب و آلبالو تک2
لوف کره وانیلی تک2
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک2
پای سیب تک1
پای سیب و آلبالو تک1
لوف کره وانیلی تک1
پخت
محصول تعداد
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک6
اسلایس کوکی بار تک7
سیگارت آلبالویی اماده پخت300
پای سیب آلبالو تک آماده پخت40
پای سیب تک آماده پخت40
پای سیب آلبالو بزرگ آماده پخت9
کرم‌دار گردویی آماده پخت50
سیگارت ساده اماده پخت ـ یک عدد300
پای سیب بزرگ آماده پخت9
کیک پرک بادام و کارامل تک6
کیک تیرامیسو تک12
کیک دبل چاکلت تک10
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک7
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک8
اسلایس کوکی بار تک9
براونی فاج تک12
چیز کیک مارس تک18
چیزکیک کارامل نمکی تک17
چیز کیک باتراسکاچ تک20
چیزکیک مارس متوسط6
چیزکیک نیویورکی متوسط6
چیزکیک کارامل نمکی متوسط6
چیزکیک باتراسکاچ متوسط6
کیک دبل چاکلت کوچک1
کیک دبل چاکلت متوسط2
کیک پرک بادام و کارامل کوچک1
کیک پرک بادام و کارامل متوسط2
کیک رنگین‌کمان کوچک3
کیک رنگین کمان متوسط2
کیک تیرامیسو کوچک1
کیک ناپلئونی کوچک3
کیک ناپلئونی متوسط3
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد24
لوف کره وانیلی تک8
لوف هویج و گردو تک7
ماکارون کارامل - یک عدد30
ماکارون بهارنارنج - یک عدد1
ماکارون دارک چاکلت ـ یک عدد30
ماکارون آلبالو ـ یک عدد30
شیرینی روسی ـ یک عدد30
دسر موز و کارامل بزرگ2
دسر تیرامیسو بزرگ3
جعبه مینی ناپلئونی2
گرانولا شکلاتی 350 گرمی4
لیوان قهوه بیرون بر اسپرسو ۱۲۰ سی سی- ۵۰ عدد10
دستکش ظرفشویی رز مریم ساق بلند - 1 جفت سایز L1
کیسه زباله 100x120 - بسته 5 کیلویی4
چیز کیک مارس تک10
چیزکیک کارامل نمکی تک3
چیز کیک باتراسکاچ تک10
چیزکیک باتراسکاچ متوسط1
پای سیب تک3
پای سیب و آلبالو تک4
پای سیب بزرگ1
کیک تیرامیسو تک6
کیک دبل چاکلت تک5
کیک پرک بادام و کارامل تک3
پاریس برست با کرم بادام10
براونی فاج تک10
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک5
اسلایس کوکی بار تک5
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک5
سیگارت ساده 1 عدد50
سیگارت آلبالویی 1 عدد50
شیرینی روسی ـ یک عدد10
جعبه مینی ناپلئونی2
کیک تیرامیسو کوچک1
کیک ناپلئونی متوسط1
ماسک سه لایه بسته 50 عددی2
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد12
لیوان قهوه بیرون بر اسپرسو ۱۲۰ سی سی- ۵۰ عدد10
مایع ظرف شویی ۱.۵ لیتری5
پرتقال ـ یک کیلو1
هندوانه تازه ـ یک عدد1
موز یک کیلو1
توت فرنگی تازه یک کیلو1
آب سودا کولاک - 500 میلی لیتر - 9 عدد1
آب معدنی اُ - 500 میلی لیتر - 12 عدد4
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد6
کیک پرک بادام و کارامل کوچک1
کیک ناپلئونی کوچک2
کیک دبل چاکلت کوچک1
کیک تیرامیسو کوچک1
چای دارجیلینگ جهان - 250 گرم4
نکتار آناناس سن‌ایچ 750 سی سی2
چیز کیک مارس تک2
چیزکیک کارامل نمکی تک2
چیزکیک باتراسکاچ متوسط4
چیزکیک مارس متوسط4
چیز کیک باتراسکاچ تک15
چیزکیک نیویورکی متوسط4
کیک تیرامیسو تک10
کیک پرک بادام و کارامل تک5
پاریس برست با کرم بادام12
کیک دبل چاکلت تک5
پای سیب تک5
براونی فاج تک5
اسلایس کوکی بار تک4
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک4
ماسک سه لایه بسته 50 عددی2
پودر کاکائو هلندی - 200 گرم1
پاریس برست با کرم بادام2
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک2
اسلایس کوکی بار تک2
پای سیب و آلبالو تک2
لوف کره وانیلی تک2
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک2
پای سیب تک1
پای سیب و آلبالو تک1
لوف کره وانیلی تک1
پستری
محصول تعداد
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک6
اسلایس کوکی بار تک7
سیگارت آلبالویی اماده پخت300
پای سیب آلبالو تک آماده پخت40
پای سیب تک آماده پخت40
پای سیب آلبالو بزرگ آماده پخت9
کرم‌دار گردویی آماده پخت50
سیگارت ساده اماده پخت ـ یک عدد300
پای سیب بزرگ آماده پخت9
کیک پرک بادام و کارامل تک6
کیک تیرامیسو تک12
کیک دبل چاکلت تک10
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک7
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک8
اسلایس کوکی بار تک9
براونی فاج تک12
چیز کیک مارس تک18
چیزکیک کارامل نمکی تک17
چیز کیک باتراسکاچ تک20
چیزکیک مارس متوسط6
چیزکیک نیویورکی متوسط6
چیزکیک کارامل نمکی متوسط6
چیزکیک باتراسکاچ متوسط6
کیک دبل چاکلت کوچک1
کیک دبل چاکلت متوسط2
کیک پرک بادام و کارامل کوچک1
کیک پرک بادام و کارامل متوسط2
کیک رنگین‌کمان کوچک3
کیک رنگین کمان متوسط2
کیک تیرامیسو کوچک1
کیک ناپلئونی کوچک3
کیک ناپلئونی متوسط3
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد24
لوف کره وانیلی تک8
لوف هویج و گردو تک7
ماکارون کارامل - یک عدد30
ماکارون بهارنارنج - یک عدد1
ماکارون دارک چاکلت ـ یک عدد30
ماکارون آلبالو ـ یک عدد30
شیرینی روسی ـ یک عدد30
دسر موز و کارامل بزرگ2
دسر تیرامیسو بزرگ3
جعبه مینی ناپلئونی2
گرانولا شکلاتی 350 گرمی4
لیوان قهوه بیرون بر اسپرسو ۱۲۰ سی سی- ۵۰ عدد10
دستکش ظرفشویی رز مریم ساق بلند - 1 جفت سایز L1
کیسه زباله 100x120 - بسته 5 کیلویی4
چیز کیک مارس تک10
چیزکیک کارامل نمکی تک3
چیز کیک باتراسکاچ تک10
چیزکیک باتراسکاچ متوسط1
پای سیب تک3
پای سیب و آلبالو تک4
پای سیب بزرگ1
کیک تیرامیسو تک6
کیک دبل چاکلت تک5
کیک پرک بادام و کارامل تک3
پاریس برست با کرم بادام10
براونی فاج تک10
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک5
اسلایس کوکی بار تک5
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک5
سیگارت ساده 1 عدد50
سیگارت آلبالویی 1 عدد50
شیرینی روسی ـ یک عدد10
جعبه مینی ناپلئونی2
کیک تیرامیسو کوچک1
کیک ناپلئونی متوسط1
ماسک سه لایه بسته 50 عددی2
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد12
لیوان قهوه بیرون بر اسپرسو ۱۲۰ سی سی- ۵۰ عدد10
مایع ظرف شویی ۱.۵ لیتری5
پرتقال ـ یک کیلو1
هندوانه تازه ـ یک عدد1
موز یک کیلو1
توت فرنگی تازه یک کیلو1
آب سودا کولاک - 500 میلی لیتر - 9 عدد1
آب معدنی اُ - 500 میلی لیتر - 12 عدد4
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد6
کیک پرک بادام و کارامل کوچک1
کیک ناپلئونی کوچک2
کیک دبل چاکلت کوچک1
کیک تیرامیسو کوچک1
چای دارجیلینگ جهان - 250 گرم4
نکتار آناناس سن‌ایچ 750 سی سی2
چیز کیک مارس تک2
چیزکیک کارامل نمکی تک2
چیزکیک باتراسکاچ متوسط4
چیزکیک مارس متوسط4
چیز کیک باتراسکاچ تک15
چیزکیک نیویورکی متوسط4
کیک تیرامیسو تک10
کیک پرک بادام و کارامل تک5
پاریس برست با کرم بادام12
کیک دبل چاکلت تک5
پای سیب تک5
براونی فاج تک5
اسلایس کوکی بار تک4
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک4
ماسک سه لایه بسته 50 عددی2
پودر کاکائو هلندی - 200 گرم1
پاریس برست با کرم بادام2
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک2
اسلایس کوکی بار تک2
پای سیب و آلبالو تک2
لوف کره وانیلی تک2
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک2
پای سیب تک1
پای سیب و آلبالو تک1
لوف کره وانیلی تک1
تارت
محصول تعداد
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک6
اسلایس کوکی بار تک7
سیگارت آلبالویی اماده پخت300
پای سیب آلبالو تک آماده پخت40
پای سیب تک آماده پخت40
پای سیب آلبالو بزرگ آماده پخت9
کرم‌دار گردویی آماده پخت50
سیگارت ساده اماده پخت ـ یک عدد300
پای سیب بزرگ آماده پخت9
کیک پرک بادام و کارامل تک6
کیک تیرامیسو تک12
کیک دبل چاکلت تک10
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک7
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک8
اسلایس کوکی بار تک9
براونی فاج تک12
چیز کیک مارس تک18
چیزکیک کارامل نمکی تک17
چیز کیک باتراسکاچ تک20
چیزکیک مارس متوسط6
چیزکیک نیویورکی متوسط6
چیزکیک کارامل نمکی متوسط6
چیزکیک باتراسکاچ متوسط6
کیک دبل چاکلت کوچک1
کیک دبل چاکلت متوسط2
کیک پرک بادام و کارامل کوچک1
کیک پرک بادام و کارامل متوسط2
کیک رنگین‌کمان کوچک3
کیک رنگین کمان متوسط2
کیک تیرامیسو کوچک1
کیک ناپلئونی کوچک3
کیک ناپلئونی متوسط3
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد24
لوف کره وانیلی تک8
لوف هویج و گردو تک7
ماکارون کارامل - یک عدد30
ماکارون بهارنارنج - یک عدد1
ماکارون دارک چاکلت ـ یک عدد30
ماکارون آلبالو ـ یک عدد30
شیرینی روسی ـ یک عدد30
دسر موز و کارامل بزرگ2
دسر تیرامیسو بزرگ3
جعبه مینی ناپلئونی2
گرانولا شکلاتی 350 گرمی4
لیوان قهوه بیرون بر اسپرسو ۱۲۰ سی سی- ۵۰ عدد10
دستکش ظرفشویی رز مریم ساق بلند - 1 جفت سایز L1
کیسه زباله 100x120 - بسته 5 کیلویی4
چیز کیک مارس تک10
چیزکیک کارامل نمکی تک3
چیز کیک باتراسکاچ تک10
چیزکیک باتراسکاچ متوسط1
پای سیب تک3
پای سیب و آلبالو تک4
پای سیب بزرگ1
کیک تیرامیسو تک6
کیک دبل چاکلت تک5
کیک پرک بادام و کارامل تک3
پاریس برست با کرم بادام10
براونی فاج تک10
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک5
اسلایس کوکی بار تک5
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک5
سیگارت ساده 1 عدد50
سیگارت آلبالویی 1 عدد50
شیرینی روسی ـ یک عدد10
جعبه مینی ناپلئونی2
کیک تیرامیسو کوچک1
کیک ناپلئونی متوسط1
ماسک سه لایه بسته 50 عددی2
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد12
لیوان قهوه بیرون بر اسپرسو ۱۲۰ سی سی- ۵۰ عدد10
مایع ظرف شویی ۱.۵ لیتری5
پرتقال ـ یک کیلو1
هندوانه تازه ـ یک عدد1
موز یک کیلو1
توت فرنگی تازه یک کیلو1
آب سودا کولاک - 500 میلی لیتر - 9 عدد1
آب معدنی اُ - 500 میلی لیتر - 12 عدد4
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد6
کیک پرک بادام و کارامل کوچک1
کیک ناپلئونی کوچک2
کیک دبل چاکلت کوچک1
کیک تیرامیسو کوچک1
چای دارجیلینگ جهان - 250 گرم4
نکتار آناناس سن‌ایچ 750 سی سی2
چیز کیک مارس تک2
چیزکیک کارامل نمکی تک2
چیزکیک باتراسکاچ متوسط4
چیزکیک مارس متوسط4
چیز کیک باتراسکاچ تک15
چیزکیک نیویورکی متوسط4
کیک تیرامیسو تک10
کیک پرک بادام و کارامل تک5
پاریس برست با کرم بادام12
کیک دبل چاکلت تک5
پای سیب تک5
براونی فاج تک5
اسلایس کوکی بار تک4
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک4
ماسک سه لایه بسته 50 عددی2
پودر کاکائو هلندی - 200 گرم1
پاریس برست با کرم بادام2
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک2
اسلایس کوکی بار تک2
پای سیب و آلبالو تک2
لوف کره وانیلی تک2
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک2
پای سیب تک1
پای سیب و آلبالو تک1
لوف کره وانیلی تک1
تزئین
محصول تعداد
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک6
اسلایس کوکی بار تک7
سیگارت آلبالویی اماده پخت300
پای سیب آلبالو تک آماده پخت40
پای سیب تک آماده پخت40
پای سیب آلبالو بزرگ آماده پخت9
کرم‌دار گردویی آماده پخت50
سیگارت ساده اماده پخت ـ یک عدد300
پای سیب بزرگ آماده پخت9
کیک پرک بادام و کارامل تک6
کیک تیرامیسو تک12
کیک دبل چاکلت تک10
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک7
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک8
اسلایس کوکی بار تک9
براونی فاج تک12
چیز کیک مارس تک18
چیزکیک کارامل نمکی تک17
چیز کیک باتراسکاچ تک20
چیزکیک مارس متوسط6
چیزکیک نیویورکی متوسط6
چیزکیک کارامل نمکی متوسط6
چیزکیک باتراسکاچ متوسط6
کیک دبل چاکلت کوچک1
کیک دبل چاکلت متوسط2
کیک پرک بادام و کارامل کوچک1
کیک پرک بادام و کارامل متوسط2
کیک رنگین‌کمان کوچک3
کیک رنگین کمان متوسط2
کیک تیرامیسو کوچک1
کیک ناپلئونی کوچک3
کیک ناپلئونی متوسط3
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد24
لوف کره وانیلی تک8
لوف هویج و گردو تک7
ماکارون کارامل - یک عدد30
ماکارون بهارنارنج - یک عدد1
ماکارون دارک چاکلت ـ یک عدد30
ماکارون آلبالو ـ یک عدد30
شیرینی روسی ـ یک عدد30
دسر موز و کارامل بزرگ2
دسر تیرامیسو بزرگ3
جعبه مینی ناپلئونی2
گرانولا شکلاتی 350 گرمی4
لیوان قهوه بیرون بر اسپرسو ۱۲۰ سی سی- ۵۰ عدد10
دستکش ظرفشویی رز مریم ساق بلند - 1 جفت سایز L1
کیسه زباله 100x120 - بسته 5 کیلویی4
چیز کیک مارس تک10
چیزکیک کارامل نمکی تک3
چیز کیک باتراسکاچ تک10
چیزکیک باتراسکاچ متوسط1
پای سیب تک3
پای سیب و آلبالو تک4
پای سیب بزرگ1
کیک تیرامیسو تک6
کیک دبل چاکلت تک5
کیک پرک بادام و کارامل تک3
پاریس برست با کرم بادام10
براونی فاج تک10
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک5
اسلایس کوکی بار تک5
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک5
سیگارت ساده 1 عدد50
سیگارت آلبالویی 1 عدد50
شیرینی روسی ـ یک عدد10
جعبه مینی ناپلئونی2
کیک تیرامیسو کوچک1
کیک ناپلئونی متوسط1
ماسک سه لایه بسته 50 عددی2
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد12
لیوان قهوه بیرون بر اسپرسو ۱۲۰ سی سی- ۵۰ عدد10
مایع ظرف شویی ۱.۵ لیتری5
پرتقال ـ یک کیلو1
هندوانه تازه ـ یک عدد1
موز یک کیلو1
توت فرنگی تازه یک کیلو1
آب سودا کولاک - 500 میلی لیتر - 9 عدد1
آب معدنی اُ - 500 میلی لیتر - 12 عدد4
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد6
کیک پرک بادام و کارامل کوچک1
کیک ناپلئونی کوچک2
کیک دبل چاکلت کوچک1
کیک تیرامیسو کوچک1
چای دارجیلینگ جهان - 250 گرم4
نکتار آناناس سن‌ایچ 750 سی سی2
چیز کیک مارس تک2
چیزکیک کارامل نمکی تک2
چیزکیک باتراسکاچ متوسط4
چیزکیک مارس متوسط4
چیز کیک باتراسکاچ تک15
چیزکیک نیویورکی متوسط4
کیک تیرامیسو تک10
کیک پرک بادام و کارامل تک5
پاریس برست با کرم بادام12
کیک دبل چاکلت تک5
پای سیب تک5
براونی فاج تک5
اسلایس کوکی بار تک4
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک4
ماسک سه لایه بسته 50 عددی2
پودر کاکائو هلندی - 200 گرم1
پاریس برست با کرم بادام2
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک2
اسلایس کوکی بار تک2
پای سیب و آلبالو تک2
لوف کره وانیلی تک2
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک2
پای سیب تک1
پای سیب و آلبالو تک1
لوف کره وانیلی تک1
چیزکیک
محصول تعداد
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک6
اسلایس کوکی بار تک7
سیگارت آلبالویی اماده پخت300
پای سیب آلبالو تک آماده پخت40
پای سیب تک آماده پخت40
پای سیب آلبالو بزرگ آماده پخت9
کرم‌دار گردویی آماده پخت50
سیگارت ساده اماده پخت ـ یک عدد300
پای سیب بزرگ آماده پخت9
کیک پرک بادام و کارامل تک6
کیک تیرامیسو تک12
کیک دبل چاکلت تک10
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک7
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک8
اسلایس کوکی بار تک9
براونی فاج تک12
چیز کیک مارس تک18
چیزکیک کارامل نمکی تک17
چیز کیک باتراسکاچ تک20
چیزکیک مارس متوسط6
چیزکیک نیویورکی متوسط6
چیزکیک کارامل نمکی متوسط6
چیزکیک باتراسکاچ متوسط6
کیک دبل چاکلت کوچک1
کیک دبل چاکلت متوسط2
کیک پرک بادام و کارامل کوچک1
کیک پرک بادام و کارامل متوسط2
کیک رنگین‌کمان کوچک3
کیک رنگین کمان متوسط2
کیک تیرامیسو کوچک1
کیک ناپلئونی کوچک3
کیک ناپلئونی متوسط3
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد24
لوف کره وانیلی تک8
لوف هویج و گردو تک7
ماکارون کارامل - یک عدد30
ماکارون بهارنارنج - یک عدد1
ماکارون دارک چاکلت ـ یک عدد30
ماکارون آلبالو ـ یک عدد30
شیرینی روسی ـ یک عدد30
دسر موز و کارامل بزرگ2
دسر تیرامیسو بزرگ3
جعبه مینی ناپلئونی2
گرانولا شکلاتی 350 گرمی4
لیوان قهوه بیرون بر اسپرسو ۱۲۰ سی سی- ۵۰ عدد10
دستکش ظرفشویی رز مریم ساق بلند - 1 جفت سایز L1
کیسه زباله 100x120 - بسته 5 کیلویی4
چیز کیک مارس تک10
چیزکیک کارامل نمکی تک3
چیز کیک باتراسکاچ تک10
چیزکیک باتراسکاچ متوسط1
پای سیب تک3
پای سیب و آلبالو تک4
پای سیب بزرگ1
کیک تیرامیسو تک6
کیک دبل چاکلت تک5
کیک پرک بادام و کارامل تک3
پاریس برست با کرم بادام10
براونی فاج تک10
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک5
اسلایس کوکی بار تک5
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک5
سیگارت ساده 1 عدد50
سیگارت آلبالویی 1 عدد50
شیرینی روسی ـ یک عدد10
جعبه مینی ناپلئونی2
کیک تیرامیسو کوچک1
کیک ناپلئونی متوسط1
ماسک سه لایه بسته 50 عددی2
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد12
لیوان قهوه بیرون بر اسپرسو ۱۲۰ سی سی- ۵۰ عدد10
مایع ظرف شویی ۱.۵ لیتری5
پرتقال ـ یک کیلو1
هندوانه تازه ـ یک عدد1
موز یک کیلو1
توت فرنگی تازه یک کیلو1
آب سودا کولاک - 500 میلی لیتر - 9 عدد1
آب معدنی اُ - 500 میلی لیتر - 12 عدد4
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد6
کیک پرک بادام و کارامل کوچک1
کیک ناپلئونی کوچک2
کیک دبل چاکلت کوچک1
کیک تیرامیسو کوچک1
چای دارجیلینگ جهان - 250 گرم4
نکتار آناناس سن‌ایچ 750 سی سی2
چیز کیک مارس تک2
چیزکیک کارامل نمکی تک2
چیزکیک باتراسکاچ متوسط4
چیزکیک مارس متوسط4
چیز کیک باتراسکاچ تک15
چیزکیک نیویورکی متوسط4
کیک تیرامیسو تک10
کیک پرک بادام و کارامل تک5
پاریس برست با کرم بادام12
کیک دبل چاکلت تک5
پای سیب تک5
براونی فاج تک5
اسلایس کوکی بار تک4
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک4
ماسک سه لایه بسته 50 عددی2
پودر کاکائو هلندی - 200 گرم1
پاریس برست با کرم بادام2
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک2
اسلایس کوکی بار تک2
پای سیب و آلبالو تک2
لوف کره وانیلی تک2
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک2
پای سیب تک1
پای سیب و آلبالو تک1
لوف کره وانیلی تک1
نان
محصول تعداد
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک6
اسلایس کوکی بار تک7
سیگارت آلبالویی اماده پخت300
پای سیب آلبالو تک آماده پخت40
پای سیب تک آماده پخت40
پای سیب آلبالو بزرگ آماده پخت9
کرم‌دار گردویی آماده پخت50
سیگارت ساده اماده پخت ـ یک عدد300
پای سیب بزرگ آماده پخت9
کیک پرک بادام و کارامل تک6
کیک تیرامیسو تک12
کیک دبل چاکلت تک10
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک7
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک8
اسلایس کوکی بار تک9
براونی فاج تک12
چیز کیک مارس تک18
چیزکیک کارامل نمکی تک17
چیز کیک باتراسکاچ تک20
چیزکیک مارس متوسط6
چیزکیک نیویورکی متوسط6
چیزکیک کارامل نمکی متوسط6
چیزکیک باتراسکاچ متوسط6
کیک دبل چاکلت کوچک1
کیک دبل چاکلت متوسط2
کیک پرک بادام و کارامل کوچک1
کیک پرک بادام و کارامل متوسط2
کیک رنگین‌کمان کوچک3
کیک رنگین کمان متوسط2
کیک تیرامیسو کوچک1
کیک ناپلئونی کوچک3
کیک ناپلئونی متوسط3
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد24
لوف کره وانیلی تک8
لوف هویج و گردو تک7
ماکارون کارامل - یک عدد30
ماکارون بهارنارنج - یک عدد1
ماکارون دارک چاکلت ـ یک عدد30
ماکارون آلبالو ـ یک عدد30
شیرینی روسی ـ یک عدد30
دسر موز و کارامل بزرگ2
دسر تیرامیسو بزرگ3
جعبه مینی ناپلئونی2
گرانولا شکلاتی 350 گرمی4
لیوان قهوه بیرون بر اسپرسو ۱۲۰ سی سی- ۵۰ عدد10
دستکش ظرفشویی رز مریم ساق بلند - 1 جفت سایز L1
کیسه زباله 100x120 - بسته 5 کیلویی4
چیز کیک مارس تک10
چیزکیک کارامل نمکی تک3
چیز کیک باتراسکاچ تک10
چیزکیک باتراسکاچ متوسط1
پای سیب تک3
پای سیب و آلبالو تک4
پای سیب بزرگ1
کیک تیرامیسو تک6
کیک دبل چاکلت تک5
کیک پرک بادام و کارامل تک3
پاریس برست با کرم بادام10
براونی فاج تک10
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک5
اسلایس کوکی بار تک5
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک5
سیگارت ساده 1 عدد50
سیگارت آلبالویی 1 عدد50
شیرینی روسی ـ یک عدد10
جعبه مینی ناپلئونی2
کیک تیرامیسو کوچک1
کیک ناپلئونی متوسط1
ماسک سه لایه بسته 50 عددی2
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد12
لیوان قهوه بیرون بر اسپرسو ۱۲۰ سی سی- ۵۰ عدد10
مایع ظرف شویی ۱.۵ لیتری5
پرتقال ـ یک کیلو1
هندوانه تازه ـ یک عدد1
موز یک کیلو1
توت فرنگی تازه یک کیلو1
آب سودا کولاک - 500 میلی لیتر - 9 عدد1
آب معدنی اُ - 500 میلی لیتر - 12 عدد4
شیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد6
کیک پرک بادام و کارامل کوچک1
کیک ناپلئونی کوچک2
کیک دبل چاکلت کوچک1
کیک تیرامیسو کوچک1
چای دارجیلینگ جهان - 250 گرم4
نکتار آناناس سن‌ایچ 750 سی سی2
چیز کیک مارس تک2
چیزکیک کارامل نمکی تک2
چیزکیک باتراسکاچ متوسط4
چیزکیک مارس متوسط4
چیز کیک باتراسکاچ تک15
چیزکیک نیویورکی متوسط4
کیک تیرامیسو تک10
کیک پرک بادام و کارامل تک5
پاریس برست با کرم بادام12
کیک دبل چاکلت تک5
پای سیب تک5
براونی فاج تک5
اسلایس کوکی بار تک4
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک4
ماسک سه لایه بسته 50 عددی2
پودر کاکائو هلندی - 200 گرم1
پاریس برست با کرم بادام2
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک2
اسلایس کوکی بار تک2
پای سیب و آلبالو تک2
لوف کره وانیلی تک2
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک2
پای سیب تک1
پای سیب و آلبالو تک1
لوف کره وانیلی تک1
فینگرفود
محصول تعداد
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک6
اسلایس کوکی بار تک7
سیگارت آلبالویی اماده پخت300
پای سیب آلبالو تک آماده پخت40
پای سیب تک آماده پخت40
پای سیب آلبالو بزرگ آماده پخت9
کرم‌دار گردویی آماده پخت50
سیگارت ساده اماده پخت ـ یک عدد300
پای سیب بزرگ آماده پخت9
کیک پرک بادام و کارامل تک6
کیک تیرامیسو تک12
کیک دبل چاکلت تک10
اسلایس کرامبل گردو دارچین تک7
اسلایس کرامبل پنیر البالو تک8
اسلایس کوکی بار تک9
براونی فاج تک12
چیز کیک مارس تک18
چیزکیک کارامل نمکی تک17
چیز کیک باتراسکاچ تک20
چیزکیک مارس متوسط6
چیزکیک نیویورکی متوسط6
چیزکیک کارامل نمکی متوسط6
چیزکیک باتراسکاچ متوسط6
کیک دبل چاکلت کوچک1
کیک دبل چاکلت متوسط2
کیک پرک بادام و کارامل کوچک1
کیک پرک بادام و کارامل متوسط2