برچسب‌ها

۱۴۰۱/۰۴/۰۵
آماده‌سازی
محصول تعداد
اسلایس کوکی بار11
اسلایس کرامبل گردو دارچین7
براونی فاج شکلات و گردو5
پای سیب تک5
چیز کیک مارس5
دسر تیرامیسو2
شوسون منجمد20
سیگارت آلبالویی اماده پخت - یک عدد50
کوکی میامی 500 گرمی منجمد1
کوکی دبل چاکلت 500 گرمی منجمد1
کوکی جو و زرشک 500 گرمی منجمد1
پای سیب آلبالو تک آماده پخت15
پای سیب تک آماده پخت20
پای سیب آلبالو بزرگ آماده پخت3
کرم‌دار گردویی آماده پخت25
کراسان ساده آماده پخت20
پای سیب بزرگ آماده پخت2
سیگارت ساده اماده پخت ـ یک عدد150
دسر ناپلئونی شیشه‌ای شکلاتی3
دسر ناپلئونی شیشه‌ای ساده4
کیک لیدی بری متوسط3
کیک لیدی کارامل بزرگ3
کیک لیدی کارامل متوسط2
کیک شکلات پرتقال بزرگ1
کیک پرک بادام و کارامل متوسط4
کیک ناپلئونی متوسط6
کیک ناپلئونی بزرگ7
کیک پرک بادام و کارامل بزرگ3
کیک دبل چاکلت متوسط4
کیک دبل چاکلت بزرگ3
کیک تیرامیسو بزرگ1
کلدبرو (اتیوپی) ـ 1 عدد15
شیر پر چرب میهن ـ باکس 8 عددی2
شو کارامل و بادام1
شو وانیل و بری1
شو رز و پسته1
شو شکلاتی1
شو نارگیل1
جعبه پتی فور (petit four)6
جعبه ناپلئونی3
اکلر پارتی3
اکلر پسته و رز2
اکلر کارامل2
اکلر پرالین فندق1
اکلر دبل چاکلت1
اکلر شکلات و مرنگ2
اکلر قهوه2
اکلر پسته و بری1
دسر تیرامیسو4
چیزکیک کارامل نمکی8
چیز کیک مارس8
چیزکیک باتراسکاچ بزرگ5
چیز کیک باتراسکاچ10
چیزکیک مارس بزرگ4
چیزکیک کارامل نمکی بزرگ2
چیزکیک نیویورکی بزرگ3
سنت انوره شکلات بری تک3
پاریس برست فندوق6
سنت اونوره تک3
کیک تیرامیسو18
کیک پرک بادام و کارامل18
پاریس برست با کرم بادام5
کیک دبل چاکلت18
تارت توت فرنگی و نارگیل4
تارتلت گیلاس و پسته ـ یک عدد3
تارت زردآلو و پرک بادام - یک عدد3
تارتلت ژاندویا2
آبمیوه P2
آبمیوه A4
آبمیوه G4
آبمیوه R4
براونی فاج شکلات و گردو20
اسلایس کوکی بار15
اسلایس کرامبل گردو دارچین20
اسلایس کرامبل گردو دارچین3
اسلایس کوکی بار4
براونی فاج شکلات و گردو4
کیک دبل چاکلت3
پای سیب و آلبالو تک3
چیزکیک کارامل نمکی3
اسلایس کوکی بار3
براونی فاج شکلات و گردو3
پای سیب و آلبالو تک3
چیزکیک کارامل نمکی3
اسلایس کرامبل گردو دارچین3
اسلایس کرامبل گردو دارچین3
اسلایس کوکی بار3
پای سیب و آلبالو تک3
چیزکیک کارامل نمکی3
براونی فاج شکلات و گردو3
آب معدنی اُ –200 سی سی – 12 عدد1
آب معدنی اُ - 500 سی سی - 12 عدد1
شوسون منجمد8
سیگارت آلبالویی اماده پخت - یک عدد50
کراسان ساده آماده پخت5
کوکی جو و زرشک 500 گرمی منجمد1
کوکی دبل چاکلت 500 گرمی منجمد2
پای سیب بزرگ آماده پخت2
پای سیب آلبالو بزرگ آماده پخت2
پای سیب آلبالو تک آماده پخت12
پای سیب تک آماده پخت12
کرم‌دار گردویی آماده پخت10
دسر ناپلئونی شیشه‌ای شکلاتی1
کیک لیدی بری متوسط2
کیک پرک بادام و کارامل متوسط3
کیک ناپلئونی بزرگ2
کیک دبل چاکلت متوسط3
سنت انوره شکلات بری بزرگ1
دسر ناپلئونی شیشه‌ای ساده4
کیک ناپلئونی متوسط4
کیک پرک بادام و کارامل بزرگ1
شیر پر چرب میهن ـ باکس 8 عددی2
جعبه پتی فور (petit four)2
جعبه ناپلئونی4
اکلر پارتی1
اکلر کارامل2
اکلر دبل چاکلت1
اکلر قهوه1
دسر موز و کارامل5
دسر تیرامیسو3
اکلر پسته و بری1
اکلر شکلات و مرنگ1
اکلر پرالین فندق1
اکلر پسته و رز1
چیزکیک کارامل نمکی5
چیزکیک نیویورکی بزرگ2
چیزکیک کارامل نمکی بزرگ2
چیز کیک باتراسکاچ10
چیز کیک مارس9
چیزکیک مارس بزرگ2
سنت انوره شکلات بری تک4
سنت اونوره تک2
کیک پرک بادام و کارامل9
کیک دبل چاکلت12
پاریس برست فندوق7
کیک تیرامیسو12
پاریس برست با کرم بادام3
تارت توت فرنگی و نارگیل بزرگ1
تارت زردآلو و پرک بادام - یک عدد2
تارتلت ژاندویا5
تارتلت گیلاس و پسته ـ یک عدد2
تارت توت فرنگی و نارگیل6
آبمیوه G2
آبمیوه R2
آبمیوه P2
آبمیوه A2
اسلایس کرامبل گردو دارچین10
اسلایس کوکی بار7
براونی فاج شکلات و گردو11
هندوانه تازه ـ یک عدد 5 کیلویی1
توت فرنگی تازه ـ 200 گرم10
دسر ناپلئونی شیشه‌ای ساده2
دسر ناپلئونی شیشه‌ای شکلاتی1
کیک دبل چاکلت متوسط1
کیک ناپلئونی متوسط2
کیک پرک بادام و کارامل بزرگ1
کیک پرک بادام و کارامل متوسط1
شیر پر چرب میهن ـ باکس 8 عددی7
جعبه پتی فور (petit four)1
جعبه ناپلئونی1
اکلر پارتی1
اکلر پسته و رز1
اکلر پرالین فندق1
اکلر شکلات و مرنگ1
اکلر پسته و بری1
اکلر قهوه1
اکلر دبل چاکلت1
دسر موز و کارامل1
چیز کیک مارس7
چیزکیک کارامل نمکی13
چیزکیک نیویورکی بزرگ1
چیز کیک باتراسکاچ13
پاریس برست فندوق4
پاریس برست با کرم بادام3
کیک تیرامیسو7
کیک دبل چاکلت20
کیک پرک بادام و کارامل10
تارت زردآلو و پرک بادام - یک عدد2
تارتلت گیلاس و پسته ـ یک عدد2
تارت پامپکین1
تارت توت فرنگی و نارگیل4
تارت توت فرنگی و نارگیل بزرگ1
پای سیب تک8
پای سیب و آلبالو تک6
تارتلت ژاندویا4
شوسون4
کراسان ساده3
کرم‌دار گردویی4
سیگارت آلبالویی 1 عدد16
سیگارت ساده 1 عدد13
براونی فاج شکلات و گردو10
اسلایس کوکی بار2
اسلایس کرامبل گردو دارچین3
تارتلت گیلاس و پسته ـ یک عدد1
تارت زردآلو و پرک بادام - یک عدد2
شو شکلاتی1
شو رز و پسته1
شوسون4
براونی فاج شکلات و گردو4
اسلایس کرامبل گردو دارچین4
اسلایس کوکی بار4
اکلر پرالین فندق2
پای سیب تک3
پای سیب و آلبالو تک3
تارت پامپکین2
تارت توت فرنگی و نارگیل2
تارتلت ژاندویا2
چیز کیک مارس2
چیزکیک کارامل نمکی2
رول دارچین2
کیک تیرامیسو2
چیز کیک باتراسکاچ2
اسلایس کرامبل گردو دارچین3
اسلایس کوکی بار1
اکلر پرالین فندق1
اکلر پسته و رز1
اکلر دبل چاکلت1
اکلر کارامل1
براونی فاج شکلات و گردو3
پاریس برست با کرم بادام2
پاریس برست فندوق1
پای سیب تک3
چیز کیک مارس1
کیک دبل چاکلت2
پخت
محصول تعداد
اسلایس کوکی بار11
اسلایس کرامبل گردو دارچین7
براونی فاج شکلات و گردو5
پای سیب تک5
چیز کیک مارس5
دسر تیرامیسو2
شوسون منجمد20
سیگارت آلبالویی اماده پخت - یک عدد50
کوکی میامی 500 گرمی منجمد1
کوکی دبل چاکلت 500 گرمی منجمد1
کوکی جو و زرشک 500 گرمی منجمد1
پای سیب آلبالو تک آماده پخت15
پای سیب تک آماده پخت20
پای سیب آلبالو بزرگ آماده پخت3
کرم‌دار گردویی آماده پخت25
کراسان ساده آماده پخت20
پای سیب بزرگ آماده پخت2
سیگارت ساده اماده پخت ـ یک عدد150
دسر ناپلئونی شیشه‌ای شکلاتی3
دسر ناپلئونی شیشه‌ای ساده4
کیک لیدی بری متوسط3
کیک لیدی کارامل بزرگ3
کیک لیدی کارامل متوسط2
کیک شکلات پرتقال بزرگ1
کیک پرک بادام و کارامل متوسط4
کیک ناپلئونی متوسط6
کیک ناپلئونی بزرگ7
کیک پرک بادام و کارامل بزرگ3
کیک دبل چاکلت متوسط4
کیک دبل چاکلت بزرگ3
کیک تیرامیسو بزرگ1
کلدبرو (اتیوپی) ـ 1 عدد15
شیر پر چرب میهن ـ باکس 8 عددی2
شو کارامل و بادام1
شو وانیل و بری1
شو رز و پسته1
شو شکلاتی1
شو نارگیل1
جعبه پتی فور (petit four)6
جعبه ناپلئونی3
اکلر پارتی3
اکلر پسته و رز2
اکلر کارامل2
اکلر پرالین فندق1
اکلر دبل چاکلت1
اکلر شکلات و مرنگ2
اکلر قهوه2
اکلر پسته و بری1
دسر تیرامیسو4
چیزکیک کارامل نمکی8
چیز کیک مارس8
چیزکیک باتراسکاچ بزرگ5
چیز کیک باتراسکاچ10
چیزکیک مارس بزرگ4
چیزکیک کارامل نمکی بزرگ2
چیزکیک نیویورکی بزرگ3
سنت انوره شکلات بری تک3
پاریس برست فندوق6
سنت اونوره تک3
کیک تیرامیسو18
کیک پرک بادام و کارامل18
پاریس برست با کرم بادام5
کیک دبل چاکلت18
تارت توت فرنگی و نارگیل4
تارتلت گیلاس و پسته ـ یک عدد3
تارت زردآلو و پرک بادام - یک عدد3
تارتلت ژاندویا2
آبمیوه P2
آبمیوه A4
آبمیوه G4
آبمیوه R4
براونی فاج شکلات و گردو20
اسلایس کوکی بار15
اسلایس کرامبل گردو دارچین20
اسلایس کرامبل گردو دارچین3
اسلایس کوکی بار4
براونی فاج شکلات و گردو4
کیک دبل چاکلت3
پای سیب و آلبالو تک3
چیزکیک کارامل نمکی3
اسلایس کوکی بار3
براونی فاج شکلات و گردو3
پای سیب و آلبالو تک3
چیزکیک کارامل نمکی3
اسلایس کرامبل گردو دارچین3
اسلایس کرامبل گردو دارچین3
اسلایس کوکی بار3
پای سیب و آلبالو تک3
چیزکیک کارامل نمکی3
براونی فاج شکلات و گردو3
آب معدنی اُ –200 سی سی – 12 عدد1
آب معدنی اُ - 500 سی سی - 12 عدد1
شوسون منجمد8
سیگارت آلبالویی اماده پخت - یک عدد50
کراسان ساده آماده پخت5
کوکی جو و زرشک 500 گرمی منجمد1
کوکی دبل چاکلت 500 گرمی منجمد2
پای سیب بزرگ آماده پخت2
پای سیب آلبالو بزرگ آماده پخت2
پای سیب آلبالو تک آماده پخت12
پای سیب تک آماده پخت12
کرم‌دار گردویی آماده پخت10
دسر ناپلئونی شیشه‌ای شکلاتی1
کیک لیدی بری متوسط2
کیک پرک بادام و کارامل متوسط3
کیک ناپلئونی بزرگ2
کیک دبل چاکلت متوسط3
سنت انوره شکلات بری بزرگ1
دسر ناپلئونی شیشه‌ای ساده4
کیک ناپلئونی متوسط4
کیک پرک بادام و کارامل بزرگ1
شیر پر چرب میهن ـ باکس 8 عددی2
جعبه پتی فور (petit four)2
جعبه ناپلئونی4
اکلر پارتی1
اکلر کارامل2
اکلر دبل چاکلت1
اکلر قهوه1
دسر موز و کارامل5
دسر تیرامیسو3
اکلر پسته و بری1
اکلر شکلات و مرنگ1
اکلر پرالین فندق1
اکلر پسته و رز1
چیزکیک کارامل نمکی5
چیزکیک نیویورکی بزرگ2
چیزکیک کارامل نمکی بزرگ2
چیز کیک باتراسکاچ10
چیز کیک مارس9
چیزکیک مارس بزرگ2
سنت انوره شکلات بری تک4
سنت اونوره تک2
کیک پرک بادام و کارامل9
کیک دبل چاکلت12
پاریس برست فندوق7
کیک تیرامیسو12
پاریس برست با کرم بادام3
تارت توت فرنگی و نارگیل بزرگ1
تارت زردآلو و پرک بادام - یک عدد2
تارتلت ژاندویا5
تارتلت گیلاس و پسته ـ یک عدد2
تارت توت فرنگی و نارگیل6
آبمیوه G2
آبمیوه R2
آبمیوه P2
آبمیوه A2
اسلایس کرامبل گردو دارچین10
اسلایس کوکی بار7
براونی فاج شکلات و گردو11
هندوانه تازه ـ یک عدد 5 کیلویی1
توت فرنگی تازه ـ 200 گرم10
دسر ناپلئونی شیشه‌ای ساده2
دسر ناپلئونی شیشه‌ای شکلاتی1
کیک دبل چاکلت متوسط1
کیک ناپلئونی متوسط2
کیک پرک بادام و کارامل بزرگ1
کیک پرک بادام و کارامل متوسط1
شیر پر چرب میهن ـ باکس 8 عددی7
جعبه پتی فور (petit four)1
جعبه ناپلئونی1
اکلر پارتی1
اکلر پسته و رز1
اکلر پرالین فندق1
اکلر شکلات و مرنگ1
اکلر پسته و بری1
اکلر قهوه1
اکلر دبل چاکلت1
دسر موز و کارامل1
چیز کیک مارس7
چیزکیک کارامل نمکی13
چیزکیک نیویورکی بزرگ1
چیز کیک باتراسکاچ13
پاریس برست فندوق4
پاریس برست با کرم بادام3
کیک تیرامیسو7
کیک دبل چاکلت20
کیک پرک بادام و کارامل10
تارت زردآلو و پرک بادام - یک عدد2
تارتلت گیلاس و پسته ـ یک عدد2
تارت پامپکین1
تارت توت فرنگی و نارگیل4
تارت توت فرنگی و نارگیل بزرگ1
پای سیب تک8
پای سیب و آلبالو تک6
تارتلت ژاندویا4
شوسون4
کراسان ساده3
کرم‌دار گردویی4
سیگارت آلبالویی 1 عدد16
سیگارت ساده 1 عدد13
براونی فاج شکلات و گردو10
اسلایس کوکی بار2
اسلایس کرامبل گردو دارچین3
تارتلت گیلاس و پسته ـ یک عدد1
تارت زردآلو و پرک بادام - یک عدد2
شو شکلاتی1
شو رز و پسته1
شوسون4
براونی فاج شکلات و گردو4
اسلایس کرامبل گردو دارچین4
اسلایس کوکی بار4
اکلر پرالین فندق2
پای سیب تک3
پای سیب و آلبالو تک3
تارت پامپکین2
تارت توت فرنگی و نارگیل2
تارتلت ژاندویا2
چیز کیک مارس2
چیزکیک کارامل نمکی2
رول دارچین2
کیک تیرامیسو2
چیز کیک باتراسکاچ2
اسلایس کرامبل گردو دارچین3
اسلایس کوکی بار1
اکلر پرالین فندق1
اکلر پسته و رز1
اکلر دبل چاکلت1
اکلر کارامل1
براونی فاج شکلات و گردو3
پاریس برست با کرم بادام2
پاریس برست فندوق1
پای سیب تک3
چیز کیک مارس1
کیک دبل چاکلت2
پستری
محصول تعداد
اسلایس کوکی بار11
اسلایس کرامبل گردو دارچین7
براونی فاج شکلات و گردو5
پای سیب تک5
چیز کیک مارس5
دسر تیرامیسو2
شوسون منجمد20
سیگارت آلبالویی اماده پخت - یک عدد50
کوکی میامی 500 گرمی منجمد1
کوکی دبل چاکلت 500 گرمی منجمد1
کوکی جو و زرشک 500 گرمی منجمد1
پای سیب آلبالو تک آماده پخت15
پای سیب تک آماده پخت20
پای سیب آلبالو بزرگ آماده پخت3
کرم‌دار گردویی آماده پخت25
کراسان ساده آماده پخت20
پای سیب بزرگ آماده پخت2
سیگارت ساده اماده پخت ـ یک عدد150
دسر ناپلئونی شیشه‌ای شکلاتی3
دسر ناپلئونی شیشه‌ای ساده4
کیک لیدی بری متوسط3
کیک لیدی کارامل بزرگ3
کیک لیدی کارامل متوسط2
کیک شکلات پرتقال بزرگ1
کیک پرک بادام و کارامل متوسط4
کیک ناپلئونی متوسط6
کیک ناپلئونی بزرگ7
کیک پرک بادام و کارامل بزرگ3
کیک دبل چاکلت متوسط4
کیک دبل چاکلت بزرگ3
کیک تیرامیسو بزرگ1
کلدبرو (اتیوپی) ـ 1 عدد15
شیر پر چرب میهن ـ باکس 8 عددی2
شو کارامل و بادام1
شو وانیل و بری1
شو رز و پسته1
شو شکلاتی1
شو نارگیل1
جعبه پتی فور (petit four)6
جعبه ناپلئونی3
اکلر پارتی3
اکلر پسته و رز2
اکلر کارامل2
اکلر پرالین فندق1
اکلر دبل چاکلت1
اکلر شکلات و مرنگ2
اکلر قهوه2
اکلر پسته و بری1
دسر تیرامیسو4
چیزکیک کارامل نمکی8
چیز کیک مارس8
چیزکیک باتراسکاچ بزرگ5
چیز کیک باتراسکاچ10
چیزکیک مارس بزرگ4
چیزکیک کارامل نمکی بزرگ2
چیزکیک نیویورکی بزرگ3
سنت انوره شکلات بری تک3
پاریس برست فندوق6
سنت اونوره تک3
کیک تیرامیسو18
کیک پرک بادام و کارامل18
پاریس برست با کرم بادام5
کیک دبل چاکلت18
تارت توت فرنگی و نارگیل4
تارتلت گیلاس و پسته ـ یک عدد3
تارت زردآلو و پرک بادام - یک عدد3
تارتلت ژاندویا2
آبمیوه P2
آبمیوه A4
آبمیوه G4
آبمیوه R4
براونی فاج شکلات و گردو20
اسلایس کوکی بار15
اسلایس کرامبل گردو دارچین20
اسلایس کرامبل گردو دارچین3
اسلایس کوکی بار4
براونی فاج شکلات و گردو4
کیک دبل چاکلت3
پای سیب و آلبالو تک3
چیزکیک کارامل نمکی3
اسلایس کوکی بار3
براونی فاج شکلات و گردو3
پای سیب و آلبالو تک3
چیزکیک کارامل نمکی3
اسلایس کرامبل گردو دارچین3
اسلایس کرامبل گردو دارچین3
اسلایس کوکی بار3
پای سیب و آلبالو تک3
چیزکیک کارامل نمکی3
براونی فاج شکلات و گردو3
آب معدنی اُ –200 سی سی – 12 عدد1
آب معدنی اُ - 500 سی سی - 12 عدد1
شوسون منجمد8
سیگارت آلبالویی اماده پخت - یک عدد50
کراسان ساده آماده پخت5
کوکی جو و زرشک 500 گرمی منجمد1
کوکی دبل چاکلت 500 گرمی منجمد2
پای سیب بزرگ آماده پخت2
پای سیب آلبالو بزرگ آماده پخت2
پای سیب آلبالو تک آماده پخت12
پای سیب تک آماده پخت12
کرم‌دار گردویی آماده پخت10
دسر ناپلئونی شیشه‌ای شکلاتی1
کیک لیدی بری متوسط2
کیک پرک بادام و کارامل متوسط3
کیک ناپلئونی بزرگ2
کیک دبل چاکلت متوسط3
سنت انوره شکلات بری بزرگ1
دسر ناپلئونی شیشه‌ای ساده4
کیک ناپلئونی متوسط4
کیک پرک بادام و کارامل بزرگ1
شیر پر چرب میهن ـ باکس 8 عددی2
جعبه پتی فور (petit four)2
جعبه ناپلئونی4
اکلر پارتی1
اکلر کارامل2
اکلر دبل چاکلت1
اکلر قهوه1
دسر موز و کارامل5
دسر تیرامیسو3
اکلر پسته و بری1
اکلر شکلات و مرنگ1
اکلر پرالین فندق1
اکلر پسته و رز1
چیزکیک کارامل نمکی5
چیزکیک نیویورکی بزرگ2
چیزکیک کارامل نمکی بزرگ2
چیز کیک باتراسکاچ10
چیز کیک مارس9
چیزکیک مارس بزرگ2
سنت انوره شکلات بری تک4
سنت اونوره تک2
کیک پرک بادام و کارامل9
کیک دبل چاکلت12
پاریس برست فندوق7
کیک تیرامیسو12
پاریس برست با کرم بادام3
تارت توت فرنگی و نارگیل بزرگ1
تارت زردآلو و پرک بادام - یک عدد2
تارتلت ژاندویا5
تارتلت گیلاس و پسته ـ یک عدد2
تارت توت فرنگی و نارگیل6
آبمیوه G2
آبمیوه R2
آبمیوه P2
آبمیوه A2
اسلایس کرامبل گردو دارچین10
اسلایس کوکی بار7
براونی فاج شکلات و گردو11
هندوانه تازه ـ یک عدد 5 کیلویی1
توت فرنگی تازه ـ 200 گرم10
دسر ناپلئونی شیشه‌ای ساده2
دسر ناپلئونی شیشه‌ای شکلاتی1
کیک دبل چاکلت متوسط1
کیک ناپلئونی متوسط2
کیک پرک بادام و کارامل بزرگ1
کیک پرک بادام و کارامل متوسط1
شیر پر چرب میهن ـ باکس 8 عددی7
جعبه پتی فور (petit four)1
جعبه ناپلئونی1
اکلر پارتی1
اکلر پسته و رز1
اکلر پرالین فندق1
اکلر شکلات و مرنگ1
اکلر پسته و بری1
اکلر قهوه1
اکلر دبل چاکلت1
دسر موز و کارامل1
چیز کیک مارس7
چیزکیک کارامل نمکی13
چیزکیک نیویورکی بزرگ1
چیز کیک باتراسکاچ13
پاریس برست فندوق4
پاریس برست با کرم بادام3
کیک تیرامیسو7
کیک دبل چاکلت20
کیک پرک بادام و کارامل10
تارت زردآلو و پرک بادام - یک عدد2
تارتلت گیلاس و پسته ـ یک عدد2
تارت پامپکین1
تارت توت فرنگی و نارگیل4
تارت توت فرنگی و نارگیل بزرگ1
پای سیب تک8
پای سیب و آلبالو تک6
تارتلت ژاندویا4
شوسون4
کراسان ساده3
کرم‌دار گردویی4
سیگارت آلبالویی 1 عدد16
سیگارت ساده 1 عدد13
براونی فاج شکلات و گردو10
اسلایس کوکی بار2
اسلایس کرامبل گردو دارچین3
تارتلت گیلاس و پسته ـ یک عدد1
تارت زردآلو و پرک بادام - یک عدد2
شو شکلاتی1
شو رز و پسته1
شوسون4
براونی فاج شکلات و گردو4
اسلایس کرامبل گردو دارچین4
اسلایس کوکی بار4
اکلر پرالین فندق2
پای سیب تک3
پای سیب و آلبالو تک3
تارت پامپکین2
تارت توت فرنگی و نارگیل2
تارتلت ژاندویا2
چیز کیک مارس2
چیزکیک کارامل نمکی2
رول دارچین2
کیک تیرامیسو2
چیز کیک باتراسکاچ2
اسلایس کرامبل گردو دارچین3
اسلایس کوکی بار1
اکلر پرالین فندق1
اکلر پسته و رز1
اکلر دبل چاکلت1
اکلر کارامل1
براونی فاج شکلات و گردو3
پاریس برست با کرم بادام2
پاریس برست فندوق1
پای سیب تک3
چیز کیک مارس1
کیک دبل چاکلت2
تارت
محصول تعداد
اسلایس کوکی بار11
اسلایس کرامبل گردو دارچین7
براونی فاج شکلات و گردو5
پای سیب تک5
چیز کیک مارس5
دسر تیرامیسو2
شوسون منجمد20
سیگارت آلبالویی اماده پخت - یک عدد50
کوکی میامی 500 گرمی منجمد1
کوکی دبل چاکلت 500 گرمی منجمد1
کوکی جو و زرشک 500 گرمی منجمد1
پای سیب آلبالو تک آماده پخت15
پای سیب تک آماده پخت20
پای سیب آلبالو بزرگ آماده پخت3
کرم‌دار گردویی آماده پخت25
کراسان ساده آماده پخت20
پای سیب بزرگ آماده پخت2
سیگارت ساده اماده پخت ـ یک عدد150
دسر ناپلئونی شیشه‌ای شکلاتی3
دسر ناپلئونی شیشه‌ای ساده4
کیک لیدی بری متوسط3
کیک لیدی کارامل بزرگ3
کیک لیدی کارامل متوسط2
کیک شکلات پرتقال بزرگ1
کیک پرک بادام و کارامل متوسط4
کیک ناپلئونی متوسط6
کیک ناپلئونی بزرگ7
کیک پرک بادام و کارامل بزرگ3
کیک دبل چاکلت متوسط4
کیک دبل چاکلت بزرگ3
کیک تیرامیسو بزرگ1
کلدبرو (اتیوپی) ـ 1 عدد15
شیر پر چرب میهن ـ باکس 8 عددی2
شو کارامل و بادام1
شو وانیل و بری1
شو رز و پسته1
شو شکلاتی1
شو نارگیل1
جعبه پتی فور (petit four)6
جعبه ناپلئونی3
اکلر پارتی3
اکلر پسته و رز2
اکلر کارامل2
اکلر پرالین فندق1
اکلر دبل چاکلت1
اکلر شکلات و مرنگ2
اکلر قهوه2
اکلر پسته و بری1
دسر تیرامیسو4
چیزکیک کارامل نمکی8
چیز کیک مارس8
چیزکیک باتراسکاچ بزرگ5
چیز کیک باتراسکاچ10
چیزکیک مارس بزرگ4
چیزکیک کارامل نمکی بزرگ2
چیزکیک نیویورکی بزرگ3
سنت انوره شکلات بری تک3
پاریس برست فندوق6
سنت اونوره تک3
کیک تیرامیسو18
کیک پرک بادام و کارامل18
پاریس برست با کرم بادام5
کیک دبل چاکلت18
تارت توت فرنگی و نارگیل4
تارتلت گیلاس و پسته ـ یک عدد3
تارت زردآلو و پرک بادام - یک عدد3
تارتلت ژاندویا2
آبمیوه P2
آبمیوه A4
آبمیوه G4
آبمیوه R4
براونی فاج شکلات و گردو20
اسلایس کوکی بار15
اسلایس کرامبل گردو دارچین20
اسلایس کرامبل گردو دارچین3
اسلایس کوکی بار4
براونی فاج شکلات و گردو4
کیک دبل چاکلت3
پای سیب و آلبالو تک3
چیزکیک کارامل نمکی3
اسلایس کوکی بار3
براونی فاج شکلات و گردو3
پای سیب و آلبالو تک3
چیزکیک کارامل نمکی3
اسلایس کرامبل گردو دارچین3
اسلایس کرامبل گردو دارچین3
اسلایس کوکی بار3
پای سیب و آلبالو تک3
چیزکیک کارامل نمکی3
براونی فاج شکلات و گردو3
آب معدنی اُ –200 سی سی – 12 عدد1
آب معدنی اُ - 500 سی سی - 12 عدد1
شوسون منجمد8
سیگارت آلبالویی اماده پخت - یک عدد50
کراسان ساده آماده پخت5
کوکی جو و زرشک 500 گرمی منجمد1
کوکی دبل چاکلت 500 گرمی منجمد2
پای سیب بزرگ آماده پخت2
پای سیب آلبالو بزرگ آماده پخت2
پای سیب آلبالو تک آماده پخت12
پای سیب تک آماده پخت12
کرم‌دار گردویی آماده پخت10
دسر ناپلئونی شیشه‌ای شکلاتی1
کیک لیدی بری متوسط2
کیک پرک بادام و کارامل متوسط3
کیک ناپلئونی بزرگ2
کیک دبل چاکلت متوسط3
سنت انوره شکلات بری بزرگ1
دسر ناپلئونی شیشه‌ای ساده4
کیک ناپلئونی متوسط4
کیک پرک بادام و کارامل بزرگ1
شیر پر چرب میهن ـ باکس 8 عددی2
جعبه پتی فور (petit four)2
جعبه ناپلئونی4
اکلر پارتی1
اکلر کارامل2
اکلر دبل چاکلت1
اکلر قهوه1
دسر موز و کارامل5
دسر تیرامیسو3
اکلر پسته و بری1
اکلر شکلات و مرنگ1
اکلر پرالین فندق1
اکلر پسته و رز1
چیزکیک کارامل نمکی5
چیزکیک نیویورکی بزرگ2
چیزکیک کارامل نمکی بزرگ2
چیز کیک باتراسکاچ10
چیز کیک مارس9
چیزکیک مارس بزرگ2
سنت انوره شکلات بری تک4
سنت اونوره تک2
کیک پرک بادام و کارامل9
کیک دبل چاکلت12
پاریس برست فندوق7
کیک تیرامیسو12
پاریس برست با کرم بادام3
تارت توت فرنگی و نارگیل بزرگ1
تارت زردآلو و پرک بادام - یک عدد2
تارتلت ژاندویا5
تارتلت گیلاس و پسته ـ یک عدد2
تارت توت فرنگی و نارگیل6
آبمیوه G2
آبمیوه R2
آبمیوه P2
آبمیوه A2
اسلایس کرامبل گردو دارچین10
اسلایس کوکی بار7
براونی فاج شکلات و گردو11
هندوانه تازه ـ یک عدد 5 کیلویی1
توت فرنگی تازه ـ 200 گرم10
دسر ناپلئونی شیشه‌ای ساده2
دسر ناپلئونی شیشه‌ای شکلاتی1
کیک دبل چاکلت متوسط1
کیک ناپلئونی متوسط2
کیک پرک بادام و کارامل بزرگ1
کیک پرک بادام و کارامل متوسط1
شیر پر چرب میهن ـ باکس 8 عددی7
جعبه پتی فور (petit four)1
جعبه ناپلئونی1
اکلر پارتی1
اکلر پسته و رز1
اکلر پرالین فندق1
اکلر شکلات و مرنگ1
اکلر پسته و بری1
اکلر قهوه1
اکلر دبل چاکلت1
دسر موز و کارامل1
چیز کیک مارس7
چیزکیک کارامل نمکی13
چیزکیک نیویورکی بزرگ1
چیز کیک باتراسکاچ13
پاریس برست فندوق4
پاریس برست با کرم بادام3
کیک تیرامیسو7
کیک دبل چاکلت20
کیک پرک بادام و کارامل10
تارت زردآلو و پرک بادام - یک عدد2
تارتلت گیلاس و پسته ـ یک عدد2
تارت پامپکین1
تارت توت فرنگی و نارگیل4
تارت توت فرنگی و نارگیل بزرگ1
پای سیب تک8
پای سیب و آلبالو تک6
تارتلت ژاندویا4
شوسون4
کراسان ساده3
کرم‌دار گردویی4
سیگارت آلبالویی 1 عدد16
سیگارت ساده 1 عدد13
براونی فاج شکلات و گردو10
اسلایس کوکی بار2
اسلایس کرامبل گردو دارچین3
تارتلت گیلاس و پسته ـ یک عدد1
تارت زردآلو و پرک بادام - یک عدد2
شو شکلاتی1
شو رز و پسته1
شوسون4
براونی فاج شکلات و گردو4
اسلایس کرامبل گردو دارچین4
اسلایس کوکی بار4
اکلر پرالین فندق2
پای سیب تک3
پای سیب و آلبالو تک3
تارت پامپکین2
تارت توت فرنگی و نارگیل2
تارتلت ژاندویا2
چیز کیک مارس2
چیزکیک کارامل نمکی2
رول دارچین2
کیک تیرامیسو2
چیز کیک باتراسکاچ2
اسلایس کرامبل گردو دارچین3
اسلایس کوکی بار1
اکلر پرالین فندق1
اکلر پسته و رز1
اکلر دبل چاکلت1
اکلر کارامل1
براونی فاج شکلات و گردو3
پاریس برست با کرم بادام2
پاریس برست فندوق1
پای سیب تک3
چیز کیک مارس1
کیک دبل چاکلت2
تزئین
محصول تعداد
اسلایس کوکی بار11
اسلایس کرامبل گردو دارچین7
براونی فاج شکلات و گردو5
پای سیب تک5
چیز کیک مارس5
دسر تیرامیسو2
شوسون منجمد20
سیگارت آلبالویی اماده پخت - یک عدد50
کوکی میامی 500 گرمی منجمد1
کوکی دبل چاکلت 500 گرمی منجمد1
کوکی جو و زرشک 500 گرمی منجمد1
پای سیب آلبالو تک آماده پخت15
پای سیب تک آماده پخت20
پای سیب آلبالو بزرگ آماده پخت3
کرم‌دار گردویی آماده پخت25
کراسان ساده آماده پخت20
پای سیب بزرگ آماده پخت2
سیگارت ساده اماده پخت ـ یک عدد150
دسر ناپلئونی شیشه‌ای شکلاتی3
دسر ناپلئونی شیشه‌ای ساده4
کیک لیدی بری متوسط3
کیک لیدی کارامل بزرگ3
کیک لیدی کارامل متوسط2
کیک شکلات پرتقال بزرگ1
کیک پرک بادام و کارامل متوسط4
کیک ناپلئونی متوسط6
کیک ناپلئونی بزرگ7
کیک پرک بادام و کارامل بزرگ3
کیک دبل چاکلت متوسط4
کیک دبل چاکلت بزرگ3
کیک تیرامیسو بزرگ1
کلدبرو (اتیوپی) ـ 1 عدد15
شیر پر چرب میهن ـ باکس 8 عددی2
شو کارامل و بادام1
شو وانیل و بری1
شو رز و پسته1
شو شکلاتی1
شو نارگیل1
جعبه پتی فور (petit four)6
جعبه ناپلئونی3
اکلر پارتی3
اکلر پسته و رز2
اکلر کارامل2
اکلر پرالین فندق1
اکلر دبل چاکلت1
اکلر شکلات و مرنگ2
اکلر قهوه2
اکلر پسته و بری1
دسر تیرامیسو4
چیزکیک کارامل نمکی8
چیز کیک مارس8
چیزکیک باتراسکاچ بزرگ5
چیز کیک باتراسکاچ10
چیزکیک مارس بزرگ4
چیزکیک کارامل نمکی بزرگ2
چیزکیک نیویورکی بزرگ3